Past Wijdemeren bij Hilversum

April 2024

De gemeenteraad van Wijdemeren wil met een andere gemeente samengaan. Zo wil zij de dienstverlening aan haar inwoners, ondernemers en instellingen verbeteren en deze voor de toekomst zeker stellen. De gemeente Wijdemeren heeft de gemeenten Gooise Meren en Hilversum gevraagd of zij hierover wil nadenken. De gemeente Hilversum onderzoekt daarom wat het eventueel samengaan met de gemeente Wijdemeren voor de gemeente Hilversum betekent. Dat doet zij door in deze verkennende fase verschillende onderzoeken uit te voeren.

Een van die onderzoeken is deze vragenlijst. Hiermee willen we een eerste beeld krijgen van hoe onze inwoners naar Wijdemeren kijken en wat er bij een eventueel samengaan belangrijk is. Daarnaast willen we graag weten hoe inwoners bij dit onderwerp betrokken willen zijn.

De resultaten van de vragenlijst geven we terug aan de inwoners. En de gemeenteraad neemt deze mee in haar afwegingen of Hilversum voor Wijdemeren een mogelijke partner is. De gemeenteraad neemt daar naar verwachting voor de zomer een besluit over.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Hilversum
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 11 t/m 28 april 2024
Herinnering  2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 174 9%
35 t/m 49 jaar 452 23%
50 t/m 64 jaar 724 37%
65 jaar en ouder 602 30%
Onbekend 26 1%
Totaal aantal reacties 1978

Gemeente Wijdemeren aansluiten bij gemeente Hilversum

Is het een goed idee dat de gemeente Hilversum onderzoekt wat het betekent als de gemeente Wijdemeren zich in de toekomst bij de gemeente Hilversum aansluit?

Jongeren die in de criminaliteit belanden: 79%

van de deelnemers vindt het een goed idee als gemeente Hilversum onderzoekt wat het zal betekenen als de gemeente Wijdemeren zich in de toekomst bij de gemeente Hilversum aansluit.

Kindermishandeling: 15%

van de deelnemers vindt het geen goed idee als de gemeente Hilversum dit uitzoekt.

Kansen voor gemeente Hilversum?

Is vegatarier 48%

van de deelnemers denkt dat het mogelijk aansluiten van de gemeente Wijdemeren bij de gemeente Hilversum kansen biedt voor de gemeente Hilversum.

Kansen voor ondernemers?

Is vegatarier 38%

van de deelnemers denkt dat het mogelijk aansluiten van de gemeente Wijdemeren bij de gemeente Hilversum kansen biedt voor ondernemers van Hilversum.

Kansen voor inwoners?

Is vegatarier 34%

van de deelnemers vindt dat het mogelijk aansluiten van de gemeente Wijdemeren bij de gemeente Hilversum kansen biedt voor inwoners van Hilversum.

Verbonden met inwoners van gemeente Wijdemeren

Is vegatarier 36%

van de deelnemers voelt zich verbonden met de inwoners van de gemeente Wijdemeren.

Deze deelnemers benoemen onder andere sociale connecties te hebben in gemeente Wijdemeren en/of voor werk, recreatie of natuur al wel eens daarheen te gaan.

boom met bankje
Is vegatarier 47%

van de deelnemers voelt zich niet verbonden met de inwoners van de gemeente Wijdemeren.

Deze deelnemers benoemen dat zij onbekend zijn met gemeente Wijdemeren en er geen persoonlijke connecties hebben. Ook denken sommigen dat er een verschil is in culturele identiteit tussen de twee gemeentes.

Verbonden met het gebied van de gemeente Wijdemeren

Is vegatarier 61%

van de deelnemers voelt zich verbonden met het gebied van de gemeente Wijdemeren.

Deze deelnemers benoemen hun bezoek aan natuur- en recreatiegebieden in gemeente Wijdemeren verreweg het vaakst.

Is vegatarier 29%

van de deelnemers voelt zich niet verbonden met dit gebied.

Gemeente Hilversum als onderdeel van regio Gooi en Vechtstreek

Is vegatarier 80%

van de deelnemers vindt het belangrijk dat gemeente Hilversum samen met buurgemeenten veel zelf kan regelen en sterk staat tegenover grote omliggende steden.

Deze deelnemers benoemen voordelen van deze sterkere regionale positie, zoals efficiëntie, kostenbesparing en versterken van de identiteit van de regio Gooi en Vechtstreek.

Is vegatarier 9%

van de deelnemers vindt dit niet belangrijk.

Deze deelnemers geven aan dat er ook risico is op verlies van lokale autonomie en een vrees voor bureaucratisering. Ook hebben veel van deze deelnemers een wens om unieke lokale kenmerken van Hilversum te behouden.

Belangrijkste onderwerpen bij eventuele fusie:

Gemeente is goed vindbaar 43%

van de deelnemers vindt gezonde gemeentefinanciën het belangrijkste onderwerp bij een eventuele fusie met gemeente Wijdemeren.

Heeft geen uitgesproken mening 34%

vindt de kwaliteit van de dienstverlening een belangrijk onderwerp.

Heeft geen uitgesproken mening 33%

van de deelnemers vindt een sterkte vertegenwoordiging van de regio Gooi en Vechtstreek richting rijk, provincie en de regio’s Amsterdam en Utrecht belangrijk.

Meer inwoners door de fusie

Is vegatarier 38%

van de deelnemers vindt het positief dat de gemeente Hilversum door fusie met de gemeente Wijdemeren meer inwoners krijgt.

Voordelen die genoemd worden zijn meer bestuurskracht en invloed en meer efficiëntie.

Is vegatarier 17%

van de deelnemers staat hier negatief tegenover.

Zij benoemen voornamelijk het verlies van kleinschaligheid en lokale controle en zijn bang voor hogere financiële lasten.

Hoe betrekken?

Is vegatarier 40%

van de deelnemers wil alleen geïnformeerd worden in het vervolg van het proces van een eventuele fusie met gemeente Wijdemeren.

Is vegatarier 26%

van de deelnemers wil betrokken blijven en meedenken.

Is vegatarier 34%

van de deelnemers wil niet betrokken worden in het vervolg van dit proces

Wat doen we met de uitkomsten?

Dit onderzoek is onderdeel van de eerste, verkennende, fase. De gemeenteraad krijgt de resultaten van dit onderzoek en alle open antwoorden. Op basis van dit onderzoek en andere onderzoeken besluit de gemeenteraad of Hilversum en Wijdemeren voor Hilversum samen een plan maken voor een toekomstige gemeente. In dat plan worden de onderwerpen die Hilversummers belangrijk vinden verder onderzocht. Ook bij het maken van dat plan worden inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners weer betrokken.