Hilversum Repareert

Juni 2023

In 2022 werd er in de regio Gooi- en Vechtstreek ruim 121 miljoen kilo huishoudelijk afval geproduceerd. Hier horen ook kleding, elektronische apparaten en meubels bij. Gemeente Hilversum vraagt zich af wat inwoners doorgaans doen met deze spullen als ze stuk zijn. In opdracht van gemeente Hilversum heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel om hier meer inzicht in te krijgen. Niet-panelleden hebben tevens de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Hilversum
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 10 t/m 23 juli 2023
Herinnering  2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 75 6%
35 t/m 49 jaar 256 21%
50 t/m 64 jaar 481 39%
65 jaar en ouder 421 34%
Onbekend 4 0%
Totaal aantal reacties 1237

Kleding

Wat doen respondenten meestal als er kleding stuk gaat?

Vier op de tien (41%) respondenten gooit kleding weg als het stuk gaat. 41%

van de respondenten gooit kleding weg als het stuk gaat.

Twee op de tien (21%) geeft aan het zelf te maken 21%

geeft aan het zelf te maken.

een zesde (16%) laat het maken door een professional 16%

laat het maken door een professional.

Eén op de negen (11%) laat het maken door een kennis, familielid, vriend(in). 11%

van de respondenten laat het maken door een kennis, familielid, vriend(in).

Waarom gooien respondenten kleding weg?

De meeste genoemde redenen om kleding weg te gooien (41%) als het stuk gaat, zijn dat de kosten voor het laten maken te hoog zijn 43%

gooit kleding weg omdat de kosten voor het laten maken te hoog zijn en koopt eventueel later een nieuwe.

Een derde noemt ook gemak/automatisme (31%) 31%

van de respondenten gooit kleding weg vanuit gemak/automatisme.

Respondenten noemen ook dat kleding al oud, versleten of afgedragen is of niet meer te repareren is.

Waar gooien respondenten kleding weg?

drie kwart (74%) de kleding weg (meestal) naar een kledingbak in de buurt. 74%

gooit de kleding weg (meestal) naar een kledingbak in de buurt.

Bijna twee op de tien (18%) gooit het weg bij het andere afval. 18%

gooit het weg bij het andere afval.

Groene lamp met plantje erin

Waarom laten respondenten een kledingstuk maken?

Ik kan zelf niet mijn kledingstuk maken/repareren, ik heb daarvoor niet de kennis of vaardigheid (58%) 58%

kan zelf niet het kledingstuk maken/repareren en heeft daarvoor niet de kennis of vaardigheid.

Als mijn kledingstuk stuk gaat wil ik het niet zomaar weggooien, dat vind ik zonde. Ik vind de kosten niet te hoog om het te laten maken/repareren, dus doe ik dat (54%) 54%

wil het kledingstuk niet zomaar weggooien, dat is zonde. De kosten zijn niet te hoog om het te laten maken/repareren.

Voor het milieu: het is niet goed voor het milieu om een kledingstuk weg te gooien als het stuk gaat 33%

van de respondenten vindt het niet goed voor het milieu om een kledingstuk weg te gooien als het stuk gaat.

Hoe vinden respondenten een professionele reparateur?

zoeken meestal online naar een reparateur (33%) 33%

zoeken meestal online naar een reparateur.

vragen bekenden voor een reparateur (29%). 29%

van de respondenten vraagt bekenden voor een reparateur.

Respondenten noemen ook al een (vaste) reparateur te hebben.

Waarom maken respondenten hun kleding zelf?

Als mijn kleding stuk gaat wil ik het niet zomaar weggooien of laten maken, dat vind ik zonde, dan ga ik het zelf maken (74%) 74%

vindt het zonde en gaat het daarom zelf maken.

Voor het milieu: het is niet goed voor het milieu om een kledingstuk weg te gooien als het stuk gaat (43%) 43%

vindt het niet goed voor het milieu om een kledingstuk weg te gooien als het stuk gaat.

Waarom maken respondenten een kledingstuk samen met anderen?

Samen hebben we meer kennis en vaardigheden (87%) 87%

van de respondenten is van mening dat er samen meer kennis en vaardigheden zijn.

Ik vind dat gezellig / ontmoeten van andere mensen (49%) 49%

vind het gezellig / ontmoeten van andere mensen.

Meubels

Wat doen respondenten meestal als een van de meubels stuk gaat?

Bijna vier op de tien (36%) respondenten gooit meubels weg of levert ze in als ze stuk gaan. 36%

van de respondenten gooit meubels weg of levert ze in als ze stuk gaan.

Drie op de tien (29%) maakt het zelf. 29%

geeft aan het zelf te maken.

Eén op de acht (12%) laat het maken door een professional. 12%

laat het maken door een professional.

6% laat het maken door een kennis, familielid of vriendin 6%

van de respondenten laat het maken door een kennis, familielid, vriend(in).

Waarom gooien respondenten meubels weg?

De meeste genoemde redenen om een meubels weg te gooien als het stuk gaat (36%), zijn dat de kosten voor het laten maken te hoog zijn. Dan gooit men het meubel dat stuk is weg en koopt eventueel later een nieuwe (60%). 60%

gooit meubels weg omdat de kosten voor het laten maken te hoog zijn en koopt eventueel later een nieuwe.

Ruim twee op de tien (21%) gooit het weg uit gemak / automatisme. 21%

van de respondenten gooit meubels weg vanuit gemak/automatisme.

Waar gooien respondenten meubels weg?

het grootste deel van de respondenten (62%) meubels weg bij het grof afval. 62%

van de respondenten gooit meubels weg bij het grof afval.

Bijna de helft (47%) van de respondenten brengt het (meestal) weg naar een kringloopwinkel of laat het ophalen door een kringloopwinkel. 47%

brengt het (meestal) weg naar een kringloopwinkel of laat het ophalen door een kringloopwinkel.

Groene lamp met plantje erin

Waarom laten respondenten hun meubels maken?

kan zelf niet de meubels maken/repareren en heeft daarvoor niet de kennis of vaardigheid. 66%

kan zelf niet de meubels maken/repareren en heeft daarvoor niet de kennis of vaardigheid.

wil de meubels niet zomaar weggooien, dat is zonde. De kosten zijn niet te hoog om het te laten maken/repareren. 47%

wil de meubels niet zomaar weggooien, dat is zonde. De kosten zijn niet te hoog om het te laten maken/repareren.

van de respondenten vindt het niet goed voor het milieu om meubels weg te gooien als het stuk gaat. 31%

van de respondenten vindt het niet goed voor het milieu om meubels weg te gooien als het stuk gaat.

Hoe vinden respondenten een professionele reparateur?

zoeken meestal online naar een reparateur (33%) 68%

zoeken meestal online naar een reparateur.

nemen contact op met de producent (38%) 38%

neemt contact op met de producent.

vragen bekenden voor een reparateur (29%). 37%

van de respondenten vraagt bekenden voor een reparateur.

Waarom maken respondenten hun meubels zelf?

vindt het zonde en gaat het daarom zelf repareren of probeert het eerst zelf te maken. 70%

vindt het zonde en gaat het daarom zelf repareren of probeert het eerst zelf te maken.

Ik heb de kennis en vaardigheid om het zelf te repareren/herstellen (42%) 42%

heeft de kennis en vaardigheid om het zelf te repareren/herstellen.

Ik vind het een leuke bezigheid om een kapotte meubel te herstellen (39%) 39%

vind het een leuke bezigheid om een kapotte meubel te herstellen.

Waarom maken respondenten hun meubels samen met anderen?

het is niet goed voor het milieu om een kapotte meubel weg te gooien als het stuk gaat (66%) 66%

vindt het niet goed voor het milieu om een kapotte meubel weg te gooien als het stuk gaat.

Samen hebben we meer kennis en vaardigheden (62%) 62%

vindt dat zij samen meer kennis en vaardigheden hebben.

Om elkaar te helpen (40%) 40%

,,maakt het meubels met anderen om elkaar te helpen.

Elektronische apparaten

Wat doen respondenten meestal als een van de elektronische apparaten stuk gaat?

Bijna vier op de tien (38%) respondenten gooit elektronische apparaten weg of levert ze in als ze stuk gaan. 38%

van de respondenten gooit elektronische apparaten weg of levert ze in als ze stuk gaan.

Een kwart (24%) laat het maken door een professional. 24%

laat het maken door een professional.

Bijna twee op de tien geeft aan het zelf te maken (18%). 18%

geeft aan het zelf te maken.

6% laat het maken door een kennis, familielid of vriendin 6%

van de respondenten laat het maken door een kennis, familielid, vriend(in).

Waarom gooien respondenten elektronische apparaten weg?

De meeste genoemde redenen om een meubels weg te gooien als het stuk gaat (36%), zijn dat de kosten voor het laten maken te hoog zijn. Dan gooit men het meubel dat stuk is weg en koopt eventueel later een nieuwe (60%). 68%

gooit elektronische apparaten weg omdat de kosten voor het laten maken te hoog zijn en koopt eventueel later een nieuwe.

Ruim twee op de tien (21%) gooit het weg uit gemak / automatisme. 21%

van de respondenten gooit elektronische apparaten weg vanuit gemak/automatisme.

Waar gooien respondenten elektronische apparaten weg?

levert het grootste deel (87%) het elektronisch apparaat dat stuk is in bij het afvalscheidingsstation. 87%

levert het elektronisch apparaat dat stuk is in bij het afvalscheidingsstation.

Groene lamp met plantje erin

Waarom laten respondenten het apparaat maken?

kan zelf niet het apparaat maken/repareren en heeft daarvoor niet de kennis of vaardigheid. 71%

kan zelf niet het apparaat maken/repareren en heeft daarvoor niet de kennis of vaardigheid.

Als het apparaat stuk gaat wil ik het niet zomaar weggooien, dat vind ik zonde. Ik vind de kosten niet te hoog om het te laten maken/repareren, dus doe ik dat (58%) 58%

wil een apparaat niet zomaar weggooien, dat is zonde. De kosten zijn niet te hoog om het te laten maken/repareren.

van de respondenten vindt het niet goed voor het milieu om een apparaat weg te gooien als het stuk gaat. 39%

van de respondenten vindt het niet goed voor het milieu om een apparaat weg te gooien als het stuk gaat.

Hoe vinden respondenten een professionele reparateur?

zoeken meestal online naar een reparateur (33%) 67%

zoeken meestal online naar een reparateur.

nemen contact op met de producent (38%) 37%

van de respondenten vraagt bekenden voor een reparateur.

vragen bekenden voor een reparateur (29%). 37%

neemt contact op met de producent.

Waarom maken respondenten hun apparaat zelf?

vindt het zonde en gaat het daarom zelf repareren of probeert het eerst zelf te maken. 67%

vindt het zonde en gaat het daarom zelf repareren of probeert het eerst zelf te maken.

Ik heb de kennis en vaardigheid om het zelf te repareren/herstellen (42%) 50%

heeft de kennis en vaardigheid om het zelf te repareren/herstellen.

Ik vind het een leuke bezigheid om een kapotte meubel te herstellen (39%) 50%

vind het een leuke bezigheid om een apparaat te herstellen.

Waarom maken respondenten een apparaat samen met anderen?

Samen hebben we meer kennis en vaardigheden (87%) 75%

van de respondenten is van mening dat er samen meer kennis en vaardigheden zijn.

Voor het milieu: het is niet goed voor het milieu om elektronische apparaten weg te gooien of in te leveren als het stuk gaat (69%) 69%

vindt het niet goed voor het milieu om elektronische apparaten weg te gooien of in te leveren als het stuk gaat.

Reparaties

Wat doen respondenten als een reparatie niet lukt?

Als de reparatie van spullen niet is gelukt, brengt twee derde (66%) het naar de afvalscheidingsstations. 66%

brengt het naar de afvalscheidingsstations.

Twee op de tien (20%) gooit het alsnog weg. 20%

van de respondenten gooit het alsnog weg.

Wat is nodig om inwoners aan te moedigen om zelf te gaan repareren?

zeven op de tien (71%) meer informatie nodig over waar in Hilversum je spullen kunt laten repareren. 70%

vindt dat er meer informatie nodig is over waar in Hilversum je spullen kunt laten repareren.

Vier op de tien (41%) geeft aan dat repareren financieel aantrekkelijker gemaakt zou moeten worden en/of nieuw kopen duurder moet worden. 41%

geeft aan dat repareren financieel aantrekkelijker gemaakt zou moeten worden en/of nieuw kopen duurder moet worden.

Samen met anderen kapotte spullen repareren

Samen hebben we meer kennis en vaardigheden (87%) 75%

van de respondenten is van mening dat er samen meer kennis en vaardigheden zijn.

Voor het milieu: het is niet goed voor het milieu om elektronische apparaten weg te gooien of in te leveren als het stuk gaat (69%) 69%

vindt het niet goed voor het milieu om elektronische apparaten weg te gooien of in te leveren als het stuk gaat.

Interesse om betrokken te worden bij het repareren van elektronische apparaten en/of textiel

Samen hebben we meer kennis en vaardigheden (87%) 75%

van de respondenten is van mening dat er samen meer kennis en vaardigheden zijn.

Voor het milieu: het is niet goed voor het milieu om elektronische apparaten weg te gooien of in te leveren als het stuk gaat (69%) 69%

vindt het niet goed voor het milieu om elektronische apparaten weg te gooien of in te leveren als het stuk gaat.

Best bereikbaar voor campagne over repareren

Als er binnenkort een campagne over repareren wordt gestart, zijn de respondenten het beste te bereiken via een nieuwsbrief (e-mail) (54%) 54%

van de respondenten is het best bereikbaar via een nieuwsbrief (e-mail).

is het best bereikbaar via lokale krant. 50%

is het best bereikbaar via lokale krant.

Wat doen we met de uitkomsten?

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt door de gemeente in het project Hilversum Repareert. Het doel van dit project is om meer aandacht te creëren voor het repareren van spullen in plaats van het weg gooien van spullen. Samen met Hilversum100 willen we bewoners van Hilversum aanzetten tot en informeren over de mogelijkheden van reparatie. Dit gaan we doen doormiddel van een platform en verschillende campagnes. Ga naar www.hilversumrepareert.nl om meer te zien van het platform. Nog vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via de contact pagina op de website.