Mobiliteit

Oktober 2023

De gemeente Waalre vindt verkeer belangrijk voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente moet veilig, bereikbaar en leefbaar zijn, ook in de toekomst. Daarom werkt de gemeente aan een nieuw mobiliteitsplan. In opdracht van gemeente Waalre heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel om te weten te komen wat inwoners hierbij belangrijk vinden. Niet-panelleden hebben tevens de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen. Verkeer is belangrijk voor onze inwoners en bezoekers.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Waalre
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 6 t/m 22 oktober 2023
Herinnering  2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 20 4%
35 t/m 49 jaar 123 23%
50 t/m 64 jaar 180 33%
65 jaar en ouder 218 40%
Totaal aantal reacties 541

Deelauto

De gemeente moet de deelauto stimuleren en faciliteren

14%

43%

De gemeente moet de deelauto niet stimuleren of faciliteren

Deeltweewielersysteem

De gemeente moet de deeltweewieler stimuleren

12%

53%

De gemeente moet de deeltweewieler niet stimuleren

Zero-emissiezones

De gemeente moet zero-emissie zones aanwijzen

7%

45%

De gemeente moet geen zero-emissie zones aanwijzen

Vraaggestuurd OV

De gemeente moet actief inzetten op vraaggestuurd OV, en dit verder uitbreiden ter aanvulling op het huidige OV-netwerk

11%

15%

De gemeente moet niet meer gaan inzetten op vraaggestuurd OV en alleen de verplichtte taken uitvoeren

Behouden OV-netwerk

De gemeente moet er alles aan doen om het huidige netwerk te behouden of verbeteren

6%

12%

De gemeente kan beter investeren in het vraaggestuurde OV of andere onderwerpen omdat het reguliere OV niet binnen hun invloedssfeer ligt

Functioneren OV-netwerk

Het huidige netwerk met de huidige frequentie van de bussen is voldoende

13%

53%

De gemeente moet lobbyen voor een hogere frequentie, meer haltes en/of andere routes buiten de gemeente

Mobiliteitshubs

De gemeente moet actief mobiliteitshubs ontwikkelen om een reis met duurzame vervoerswijzen aantrekkelijker te maken dan de eigen auto

10%

31%

De gemeente moet geen hubs ontwikkelen. Dit moet vooral aan de markt worden overgelaten en de burger organiseert zelf zijn reis

Het hoofdfietsnetwerk

Er ontbreken veel snelle, directe, comfortabele en veilige fietsroutes tussen belangrijke verbindingen

6%

36%

Tussen alle belangrijke verbindingen ligt een snelle, directe, comfortabele en veilige fietsroute

Werkgeversaanpak

De gemeente moet niet inzetten op fiets met de werkgeversaanpak

11%

57%

De gemeente moet inzetten op fiets met de werkgeversaanpak

Fietsstimulering

De gemeente moet niet inzetten op fietsstimulering

5%

75%

De gemeente moet veel inzetten op fietsstimulering

30 km/uur binnen de kom

Alle wegen binnen de bebouwde kom moeten 30 km/u zijn

2%

43%

Hogere snelheden dan 30 km/u binnen de bebouwde kom zijn ook toegestaan

Smart mobility

De gemeente moet niet inzetten op smart mobility

6%

64%

De gemeente moet inzetten op smart mobility

Koploper technologische ontwikkelingen

De gemeente moet koploper zijn met de uitrol van technologische ontwikkelingen die de verkeersveiligheid verbeteren

10%

55%

De gemeente moet volgend zijn met de uitrol van technologische ontwikkelingen die de verkeersveiligheid verbeteren

Aandacht voor verkeersveiligheid

De gemeente moet meer inzetten op veilige weginrichting

3%

34%

De gemeente moet meer inzetten op handhaving en voorlichting om het gedrag te verbeteren

Weginrichting

Sobere weginrichting

7%

65%

Ideale weginrichting

Parkeernormen

Parkeernormen in woonwijken omlaag

14%

54%

Parkeernormen in woonwijken omhoog

Parkeerregulering

Parkeerregulering moet overal worden opgeheven

12%

43%

Er moet meer parkeerregulering worden ingevoerd

Doorgaand zwaar verkeer

Doorgaand zwaar verkeer mag door de kernen rijden

3%

87%

Doorgaand zwaar verkeer mag niet door de kernen rijden

Verkeersveiligheidsmaatregelen en leefbaarheid

Maatregelen t.b.v. verkeersveiligheid mogen ten koste gaan van de leefbaarheid (geluid/trillingen)

5%

76%

Maatregelen t.b.v. verkeersveiligheid mogen niet ten koste gaan van de leefbaarheid (geluid/trillingen)

Sluipverkeer

Er moeten maatregelen worden genomen om sluipverkeer te voorkomen

4%

28%

Verkeer (ook sluipverkeer) moet overal kunnen rijden

Gemotoriseerd verkeer, groen en actieve mobiliteit

Minder gebruik door gemotoriseerd verkeer, meer ruimte voor actieve mobiliteit en groen

6%

19%

Meer gebruik door gemotoriseerd verkeer, minder ruimte voor actieve mobiliteit en groen

Voetpaden binnen de kom

Langs alle wegen binnen de kom moet een voetpad liggen

3%

27%

Een voetpad langs alle wegen binnen de kom is niet nodig

Wat doen we met de uitkomsten?

De resultaten van deze panel maken onderdeel uit van het Mobiliteitsplan. Het proces en de plannen staan op de website: https://www.waalre.nl/mobiliteitsplan