Warmtevisie

Nederland doet mee aan de doelstelling om wereldwijd de verhoging van de temperatuur te beperken tot maximaal 2 graden.

Hiervoor is het belangrijk om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en om de uitstoot van CO2 te verminderen. We gaan het gebruik van fossiele brandstoffen, waaronder aardgas, stap voor stap afbouwen en vóór 2050 beëindigen.

Warmtevisie

Wat betekent dit voor de gemeente Krimpenerwaard en wat betekent dit voor de manier waarop wij onze woningen in de toekomst verwarmen? Daarover gaat de warmtevisie waarover de gemeenteraad binnenkort een besluit neemt. In de warmtevisie leggen we vast wat de meest haalbare en betaalbare alternatieven voor aardgas in onze gemeente zijn. Dit noemen we de warmtetransitie.

Ook leggen we hierin vast wat we in 2030 willen bereiken op het gebied van het verminderen van het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en gebouwen.

Enquête

Het slagen van de warmtetransitie staat of valt met de betrokkenheid van inwoners, woning- en gebouweigenaren en alle andere belanghebbenden. Daarom hebben we deze groepen gevraagd welke ambities we in de gemeente moeten nastreven op het gebied van het verduurzamen van het verwarmen van onze woningen en gebouwen. Hieronder de resultaten van de enquête.