Gemeentepagina

Over het onderzoek

De gemeente Krimpenerwaard wil graag weten wat inwoners van de gemeentepagina in Het Kontakt (de lokale krant) vinden. Met deze resultaten gaan ze aan de slag om de gemeentepagina een opfrisbeurt te geven. In opdracht van gemeente Krimpenerwaard heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve daarom een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van donderdag 17 juni tot en met zondag 3 juli 2022. Er zijn 1378 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 671 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 49%. Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard die niet lid zijn van het panel hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst in te vullen. Zij zijn uitgenodigd via de communicatiekanalen van de gemeente. 121 inwoners hebben gebruik gemaakt van de open link. In totaal hebben 792 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) per leeftijd:

  • 16 t/m 34 jaar: 79 reacties
  • 35 t/m 49 jaar: 182 reacties
  • 50 t/m 64 jaar: 291 reacties
  • 65 jaar en ouder: 248 reacties
  • Onbekend: 7 reacties

Vergeleken met de bevolking van de gemeente Krimpenerwaard zijn er relatief weinig reacties van inwoners tussen de 16 en 34 jaar en relatief veel van 50 jaar en ouder. Door het toevoegen van een weging op leeftijd zijn de resultaten aangepast zodat er een betere afspiegeling ontstaat van de leeftijdsverdeling binnen de gehele gemeente. Op deze manier geven de resultaten een beter beeld van de gemeente Krimpenerwaard.

Samenvatting van de resultaten

Drie op de tien (29%) leest elke week de gemeentepagina in het Kontakt. Een bijna even groot deel (28%) kijkt snel even naar de koppen, maar leest de artikelen niet helemaal door. Twee op de tien (22%) leest de pagina af en toe. Deelnemers van 50 jaar of ouder lezen vaker de pagina dan de deelnemers jonger dan 50 jaar.

Van de deelnemers die de gemeentepagina in het Kontakt lezen doet zeven op de tien (71%) dit om op de hoogte te blijven van het nieuws van de gemeente en een derde (35%) omdat ze de informatie nuttig vinden.

Redenen om de gemeentepagina (bijna) niet te lezen zijn het niet weten van het bestaan van de pagina (28%), het niet het idee hebben wat te missen als de gemeentepagina niet gelezen wordt (26%) en het liever online lezen van de informatie (21%).

De deelnemers hebben geen overduidelijke voorkeur over of ze met u (35%) of jij (31%) aangesproken willen worden. Een derde (34%) heeft geen voorkeur.

De volgende onderwerpen worden door de deelnemers het meest genoemd als onderwerpen waarover ze zouden willen lezen op de gemeentepagina:

  • Gemeentelijke plannen en/of projecten (96%)
  • Bouw- en/of wegwerkzaamheden (95%)
  • Veiligheid (93%)
  • Afval (92%)

Acht op de tien deelnemers (79%) geeft aan niets te missen op de gemeentepagina.

Als gevraagd wordt aan de deelnemers wat ze vinden van hoe de pagina eruit ziet, noemt men het vaakst dat de pagina overzichtelijk is (43%) en dat de afwisseling in lengte van de artikelen goed is (39%).

De helft (52%) van de deelnemers leest de officiële publicaties (bekendmakingen) aan het eind van de gemeentepagina, maar alleen als er een interessante publicatie voor hen tussen staat. Een kwart (23%) leest deze altijd.

Van de deelnemers die de publicaties niet lezen, leest een derde (34%) ze niet omdat ze de informatie niet interessant vinden. Eén op de zes (16%) leest ze online.

De helft (52%) van de deelnemers weet dat ze de berichten over hun buurt en de officiële publicaties online kunnen lezen. Een derde (33%) wist dit niet, maar gaat daar nu wel gebruik van maken.

Bijna vier op de tien (36%) vindt de e-mailservice een goede optie en gaat er gebruik van maken. Een kwart (27%) maakt hier al gebruik van.

Zes op de tien (58%) deelnemers zal de officiële publicaties missen als ze niet meer op de gemeentepagina van het Kontakt zouden staan en alleen online te vinden zijn. Respondenten van 50 jaar of ouder geven dit vaker aan dan deelnemers jonger dan 50 jaar.

Wat doen we met de uitkomsten?

Met de resultaten gaat de gemeente aan de slag met een opfrisbeurt voor de gemeentepagina.