Dienstverlening

Over het onderzoek

Gemeente Krimpenerwaard wil graag dat aanvragen van verschillende producten makkelijk is en dat mensen snel geholpen worden. Met onder andere de resultaten van deze vragenlijst wil gemeente Krimpenerwaard dat inwoners, ondernemingen en organisaties ook echt een positief verschil gaan merken in onze dienstverlening. In opdracht van gemeente Krimpenerwaard heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van dinsdag 22 november tot en met zondag 11 december 2022. Er zijn 1301 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 560 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 43%. Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard die niet lid zijn van het panel hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst in te vullen. Zij zijn uitgenodigd via de communicatiekanalen van de gemeente. 150 inwoners hebben gebruik gemaakt van de open link. In totaal hebben 710 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) per leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 51 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 151 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 257 reacties
 • 65 jaar en ouder: 243 reacties
 • Onbekend: 8 reacties

Samenvatting van de resultaten

Deelnemers vinden de volgende aspecten van de dienstverlening het belangrijkst:

 • Een begrijpelijk en volledig antwoord krijgen (72%)
 • Snel geholpen worden (62%)
 • Een persoonlijke benadering (41%)

Zes op de tien (61%) deelnemers regelt of vraagt liever iets digitaal via de website aan dan aan de balie op het gemeentehuis of via de telefoon.

De helft (50%) van de deelnemers regelt of vraagt liever iets via de telefoon aan dan aan de balie op het gemeentehuis.

Ruim vier op de tien (45%) deelnemers heeft in de afgelopen 12 maanden de balie van de gemeente bezocht.

Als er een servicepunt van de gemeente in de woonplaats zou zijn waar men terecht kan met vragen, zou twee derde (67%) daar gebruik van maken. Men zou dan met name voor de volgende zaken hiervan gebruik maken:

 • Vragen over mijn eigen straat of wijk (43%)
 • Vragen over vergunningen (32%)
 • Vragen over zorg en welzijn (31%)

Twee derde (67%) van de deelnemers vindt het prettig als een medewerker van de gemeente bij hen thuis of op locatie langskomt als zij vragen hebben over het aanvragen van een vergunning.

Als men een bezoek aan de balie wil brengen komt men het liefst op de volgende tijdstippen:

 • Zaterdag om 8:30 – 12:00 uur (44%)
 • Donderdag om 17:00 – 20:00 uur (43%)
 • Woensdag om 17:00 – 20:00 uur (41%)
 • Dinsdag om 17:00 – 20:00 uur (40%)

Van de deelnemers vindt de helft (48%) zowel baliebezoek op afspraak als vrije inloop zonder afspraak het prettigst als men een bezoek wil brengen aan de balie van de gemeente. Vier op de tien (39%) vindt een baliebezoek op afspraak het prettigst.

Van de deelnemers die vrije inloop zonder afspraak het prettigst vinden, vindt bijna de helft (46%) tot 15 minuten een acceptabele wachttijd.

Als de wethouders regelmatig een spreekuur zouden houden, zou twee derde (65%) dit spreekuur bezoeken. Men zou dan met name voor de volgende onderwerpen willen bespreken:

 • Openbare ruimere en veiligheid (38%)
 • Openbare ruimte en groen (34%)
 • Wonen (24%)
 • Verkeer en vervoer (23%)
 • Maatschappelijke voorzieningen (22%)

Wat doen we met de uitkomsten?

Ruim 200 inwoners hebben in dit onderzoek aangegeven mee te willen denken over het verbeteren onze dienstverlening. Vanwege de grote hoeveelheid enthousiaste reacties hebben wij ervoor gekozen om een verdeling te maken over een aantal groepen. Inwoners kunnen middels groepssessies meedenken over diverse onderwerpen zoals digitale dienstverlening, persoonlijk contact of het nieuwe gemeentekantoor. Deze sessies worden in de loop van dit jaar georganiseerd. Onze missie is ook dat onze dienstverlening er toe leidt dat iedereen zich welkom, veilig, gezien, gehoord en eerlijk behandeld voelt.