Cultuurbeleid

Allereerst willen wij u danken voor uw bijdrage aan de enquête over ons cultuurbeleid. De uitkomsten hebben bijgedragen aan de uitwerking. Wij hebben de mogelijkheden in kaart gebracht, waarbij we kansen en bijbehorende kosten zorgvuldig verbinden aan de gemeentelijke, culturele doelstellingen:

 1. Culturele vorming en participatie van iedereen en vooral van de jeugd;
 2. Kunst en cultuur inzetten voor het versterken en zichtbaar maken van de identiteit van de kernen;
 3. Het verbinden van verschillende culturele organisaties en initiatieven in de gemeente;
 4. Het versterken van cultureel ondernemerschap.

We zijn met dit onderzoek het volgende te weten gekomen:

 • bijna de helft (48%) van de deelnemers heeft het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de culturele voorzieningen in Krimpenerwaard (bibliotheek, museum, Theater Concordia, Arto theater).
 • Bijna twee derde (64%) heeft het afgelopen gebruik gemaakt van culturele voorzieningen buiten de Krimpenerwaard (theater, museum, bioscoop).
 • 20% is cultureel actief, bijvoorbeeld in verenigingsverband.
 • Voor degene die niet actief zijn, noemt bijna de helft geen interesse/behoefte (46%) en/of tijdsgebrek (45%) als redenen daarvoor.
 • Het belang van een uitgebreid cultureel klimaat in het algemeen krijgt een 7; binnen de gemeentegrenzen scoort dat belang een 6,9.
 • Het huidig cultureel aanbod krijgt een 6,3. Wat mensen aangeven te missen is een filmhuis, aanbod voor de jeugd, een cultuurhuis.

Theater, bioscoop, museum en bibliotheek blijken de meest populaire voorzieningen.

De uitkomsten van deze enquête geven geen beeld van hele sterke meningen en ideeën waar het beter kan: het aanbod lijkt voldoende, deelnemers zijn redelijk tevreden. Dat is op zich een mooie vaststelling; tegelijkertijd maakt dat het ook moeilijk om duidelijk merkbare verbeteringen te realiseren.

Waar we de komende tijd actief op willen inzetten om cultuur de aandacht te geven die het verdient, is:

 • Een sterk cultureel netwerk en actieve cultuurparticipatie met meer cultuureducatie op scholen, ondersteunen en stimuleren van samenwerking tussen culturele instellingen en verenigingen.
 • Cultuur en erfgoed zijn belangrijk voor de identiteit van de kernen, zo blijft de rotondekunst een belangrijke blikvanger en wordt de samenwerking tussen de diverse musea in de Krimpenerwaard verstrekt.
 • Ondersteunen van nieuwe en innovatieve culturele initiatieven, in logische verbinding met recreatie en toerisme.
 • Bij bovenstaande gebruik makend van de vernieuwde subsidieregelingen.

Er zijn ook aanknopingspunten voor vervolggesprekken met inwoners: over locaties om films te zien (in een uitgestrekte gemeente als Krimpenerwaard geen makkelijke keuze, waar buurgemeenten ook een goed aanbod hebben en voor sommige inwoners makkelijker te bereiken zijn), welk aanbod de jeugd zou aanspreken en wat een cultuurhuis dan precies zou moeten bieden.

Mocht u naar aanleiding van deze terugkoppeling graag contact willen met één van de beleidsmedewerkers Cultuur, belt u dan naar de gemeente Krimpenerwaard: 14 0182.