Duurzaamheid

Oktober 2023

Steeds meer Hilversummers zetten zich in voor het verduurzamen van de stad. Dit doen ze door hun huis te verduurzamen, afval te scheiden, minder vlees te eten, spullen te hergebruiken, de tuin te vergroenen, meer de fiets te pakken of een elektrische auto aan te schaffen. Zo maken we samen van Hilversum een gezonde, groene en leefbare woonplaats, nu en in de toekomst.

Hilversum100, HilverZon, HET en stichting Omgevingseducatie hebben in overleg met de gemeente Hilversum het voornemen om een duurzaamheidscentrum in de stad te openen. Een plek waar inwoners terecht kunt voor informatie en advies op gebied van duurzaamheid, zoals energie, klimaat, natuur, afval, spullen en vervoer. De gemeente wil graag horen wat inwoners verwachten van een duurzaamheidscentrum. Niet-panelleden hebben tevens de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Hilversum
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 5 oktober t/m 22 oktober 2023
Herinnering  2 keer

 

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 77 10%
35 t/m 49 jaar 289 23%
50 t/m 64 jaar 481 39%
65 jaar en ouder 442 26%
Totaal aantal reacties 1289

Verduurzaming

Hoe actief zijn respondenten op het gebied van verduurzamen?

geeft zichzelf een voldoende voor de mate van actief zijn op het gebied van verduurzamen zoals het huis energiezuinig maken, afval te scheiden, minder vlees te eten, spullen te hergebruiken, de tuin te vergroenen, meer de fiets te pakken of een elektrische auto te rijden. 81%

geeft zichzelf een voldoende voor de mate van actief zijn op het gebied van verduurzamen zoals het huis energiezuinig maken, afval te scheiden, minder vlees te eten, spullen te hergebruiken, de tuin te vergroenen, meer de fiets te pakken of een elektrische auto te rijden.

Groene lamp met plantje erin

Hoe actief zijn respondenten op het gebied van verduurzamen?

Scheidt afval 91%

van de respondenten scheidt het afval.

hebben kleine energiebesparende maatregelen zoals verwarming laag, radiatorfolie of kort douchen genomen 86%

heeft kleine energiebesparende maatregelen genomen zoals verwarming laag, radiatorfolie of kort douchen.

Zes op de tien eet ook minder vlees en zuivel (61%) en maakt gebruik van duurzaam vervoer (60%). De helft van de respondenten heeft grote isolatiemaatregelen genomen (51%), spullen gerepareerd of tweedehands gekocht (50%), plastic afval beperkt (48%) en de tuin of omgeving vergroend (48%).

Informatie over energie

Naar welke informatie over energie zoeken respondenten?

Energie besparen:

Energie besparen 43%

Isolatie van huizen:

Gemeente is goed vindbaar 40%

Zonnepanelen:

Zonnepanelen 36%

Waar vonden respondenten deze informatie?

Algemeen op internet:

Algemeen op internet 92%

Via buurt/familie/vrienden:

Via buurt/familie/vrienden 30%

Verder noemen respondenten ook Vereniging Eigen Huis, energieleveranciers (zoals Vattenfall, Eneco, Greenchoice) en Consumentenbond.

Informatie over klimaat en natuur

Naar welke informatie over klimaat en natuur zoeken respondenten?

Vergroenen van de tuin:

Vergroenen van de tuin 31%

Diervriendelijk maken van de tuin:

Diervriendelijk maken van de tuin 22%

Regentonnen:

Regentonnen 22%

Ook noemt men natuurbehoud en biodiversiteit.

Bijna de helft (46%) van de respondenten zijn (nog) niet op zoek (geweest).

Waar vonden respondenten deze informatie?

Algemeen op internet:

Algemeen op internet 90%

Via natuurorganisaties:

Via natuurorganisaties 38%

Via buurt/familie/vrienden:

Via buurt/familie/vrienden 28%

Informatie over duurzaam vervoer

Naar welke informatie over duurzaam vervoer zoeken respondenten?

Elektrisch verkeer:

Elektrisch verkeer 27%

Fietsen:

Fietsen 26%

Openbaar vervoer:

Openbaar vervoer 25%

Daarnaast noemt men ook waterstof en duurzaam reizen.

Vier op de tien (39%) respondenten zijn (nog) niet op zoek (geweest).

Waar vonden respondenten deze informatie?

Algemeen op internet:

Algemeen op internet 86%

Via fietsersbond en NS:

Via fietsersbond en NS 26%

Ook wordt ANWB en vrienden en familie genoemd.

Informatie over andere duurzaamheidsthema’s

Andere duurzaamheidsthema’s waarnaar wordt gezocht:

Verduurzamen van woningen: zoals isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en het aardgasvrij maken van gebouwen.

Voeding: aandacht voor duurzame voedingskeuzes, waaronder biologisch eten en het verminderen van vleesconsumptie.

Mobiliteit: elektrisch rijden, laadpalen voor elektrische auto’s en openbaar vervoer worden genoemd in verband met het verminderen van de ecologische impact.

Recycling en reparatie: manieren om afval te verminderen en te recyclen. Repair cafés en recycling van elektrische apparaten worden genoemd.

Groene energie: interesse in het gebruik van groene energiebronnen, zoals zonnepanelen, en het opslaan van zonne-energie.

Lokale initiatieven: mogelijkheden voor lokaal geproduceerd voedsel, duurzaam winkelen en lokale energie- en duurzaamheidsinitiatieven.

Informatiebronnen: informatie over subsidies, financiering, duurzame labels, en de betrouwbaarheid van duurzaamheidsinformatie.

Politiek en beleid: de rol van politiek en overheden bij het bevorderen van duurzaamheid, en in het stemmen op partijen met duurzaamheidsstandpunten.

Bewustwording en educatie: het vergroten van kennis over klimaatverandering, duurzaamheid en milieukwesties.

Missende informatie over verduurzaming

Zijn er zaken die missen als er wordt gezocht naar informatie over verduurzaming?

passende informatie voor de eigen situatie (maatwerk) 37%

van de respondenten mist passende informatie voor de eigen situatie (maatwerk).

Mist informatie over subsidieregelingen 36%

van de respondenten mist informatie over subsidieregelingen.

Daarnaast worden ook financieringsmogelijkheden voor verduurzaming en energiebesparing, informatie en ondersteuning voor huurders, duurzame renovatie van monumenten en beschermd stadsgezicht en betrouwbare informatiebronnen en advies om duurzame maatregelen te nemen en betrouwbare bedrijven te vinden voor de uitvoering genoemd.

Waardering informatie verduurzaming

Waardering ontvangen informatie over verduurzaming:

Ruim de helft (53%) van de respondenten waardeert de informatie die ze hebben gevonden of gekregen als (zeer) voldoende. 53%

van de respondenten waardeert de informatie die ze hebben gevonden of gekregen als (zeer) voldoende.

Een derde (32%) heeft geen uitgesproken mening en oordeelt neutraal. 32%

heeft geen uitgesproken mening en oordeelt neutraal.

15% waardeert de informatie als (zeer) onvoldoende. 15%

waardeert de informatie als (zeer) onvoldoende. Deze respondenten geven aan dat er meer behoefte is aan beter toegankelijke, specifieke, en onafhankelijke informatie, met aandacht voor individuele situaties en financieringsmogelijkheden.

Is er iets gedaan met de gevonden informatie?

gaat of ging ook echt iets doen met de gevonden informatie over verduurzaming 42%

gaat of ging ook echt iets doen met de gevonden informatie over verduurzaming,

De helft (50%) doet of deed dit soms wel en soms niet. 50%

van de respondenten doet of deed dit soms wel en soms niet.

Waarom is er niet (direct) iets gedaan met de gevonden informatie?

was te duur of de informatie werd gebruikt om eerst te oriënteren 45%

van de respondenten vond het te duur of de informatie werd gebruikt om eerst te oriënteren.

dat er nog aanvullend advies nodig is in hun situatie 29%

geeft aan dat er nog aanvullend advies nodig is in hun situatie. En dat er technische belemmeringen zijn (28%)

Respondenten die huurders en/of appartementeigenaar (VvE) zijn, geven aan dat ze worden beperkt door de verhuurder of VvE.

Duurzaamheidscentrum

Voorkeur vorm duurzaamheidscentrum

Digitaal loket 52%

van de respondenten geeft de voorkeur aan een digitaal loket.

heeft een voorkeur voor een fysiek loket dat je kan bezoeken 44%

heeft een voorkeur voor een fysiek loket dat je kan bezoeken.

Bezoek fysieke locatie

Als er een fysieke locatie van het duurzaamheidscentrum in Hilversum komt, zou twee derde (68%) deze (misschien) bezoeken 68%

zou (misschien) een fysieke locatie van het duurzaamheidscentrum in Hilversum bezoeken.

Twee op de tien (21%) zou de fysieke locatie niet bezoeken. 21%

van de respondenten zou de fysieke locatie niet bezoeken.

Wat vinden respondenten belangrijk aan een fysieke locatie:

de helft aan het belangrijk te vinden dat de locatie advies en onafhankelijke informatie biedt 53%

van de respondenten vindt het belangrijk dat de locatie advies en onafhankelijke informatie biedt.

makkelijk bereikbaar is 52%

vind het belangrijk dat de locatie makkelijk bereikbaar is.

breed is opgezet met informatie over alle verschillende duurzame thema’s 48%

van de respondenten vind het belangrijk dat de locatie breed is opgezet met informatie over alle verschillende duurzame thema’s.

Verder is er behoefte aan:

Daarnaast geven respondenten aan dat ze behoefte hebben aan deskundig advies, toegespitst op hun specifieke situatie.

Ze willen in contact komen met mensen met inhoudelijke kennis die hen kunnen helpen bij vragen over subsidies, vergunningen, en verduurzamingsmogelijkheden.

Ook zien respondenten het duurzaamheidscentrum als een plaats waar mensen samenkomen, informatie en ervaringen uitwisselen en deelnemen aan educatieve activiteiten.

Ze willen dat het centrum een hub wordt voor duurzaamheidsinitiatieven en dat er workshops en evenementen worden georganiseerd.

 

Waarom bezoeken respondenten het duurzaamheidscentrum?

Zeven op de tien (72%) respondenten geeft aan het duurzaamheidscentrum te bezoeken als ze een specifieke vraag of behoefte aan informatie hebben. 72%

zou duurzaamheidscentrum bezoeken als er een specifieke vraag of behoefte aan informatie zou zijn.

De helft (49%) zou het centrum bezoeken voor inspiratie. 49%

zou het centrum bezoeken voor inspiratie.

vier op de tien voor algemene informatie over wat men zou kunnen doen (40%) of voor informatie over duurzame activiteiten en initiatieven (35%). 40%

zou het bezoeken voor algemene informatie over wat men zou kunnen doen of voor informatie over duurzame activiteiten en initiatieven (35%).

Welke diensten moet het duurzaamheidscentrum aanbieden?

Respondenten vinden dat met name een inloopspreekuur met advies (59%), 59%

van de respondenten vindt dat er met name een inloopspreekuur met advies moet komen.

voorbeelden van duurzame maatregelen (51%) en een website met advies, voorbeelden en tips (51%) aangeboden moeten worden als diensten van het duurzaamheidscentrum. 51%

van de respondenten wil voorbeelden van duurzame maatregelen ontvangen en dat er een website met advies, voorbeelden en tips wordt aangeboden.

Welke dagdelen voor bezoek hebben de voorkeur?

Zaterdagochtend:

Zaterdagochtend 39%

Zaterdagmiddag:

zaterdagmiddag 34%

Vrijdagmiddag:

Vrijdagmiddag 25%

Wat doen we met de uitkomsten?

Hartelijke dank voor het invullen van de peiling. De gemeente heeft de peiling ingezet om meer duidelijkheid te krijgen over de wensen en verwachtingen van de inwoners van Hilversum ten aanzien van een duurzaamheidscentrum van het verkrijgen van informatie over duurzame onderwerpen. De resultaten worden gedeeld met de initiatiefnemers Hilversum100, HilverZon, HET, stichting Omgevingseducatie en de inwoners van Hilversum. De peiling geeft waardevolle informatie die de initiatiefnemers betrekken bij de planvorming voor een mogelijk duurzaamheidscentrum.