Inwonersparticipatie

Juli 2023

De gemeente Heusden is benieuwd naar hoe zij haar inwoners het beste kan betrekken bij ontwikkelingen in de gemeente. De mening van inwoners over participatie (actief betrekken van inwoners) is hierbij belangrijk. In opdracht van gemeente Heusden heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel om te weten te komen hoe inwoners de dienstverlening ervaren.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Heusden
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 6 t/m 23 juli  2023
Herinnering  2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 25 4%
35 t/m 49 jaar 129 21%
50 t/m 64 jaar 188 31%
65 jaar en ouder 260 43%
Totaal aantal reacties 602

Meedenken

respondenten willen meedenken over onderwerpen waar de gemeente mee bezig is 89%

van de respondenten wil meedenken over onderwerpen waar de gemeente mee bezig is.

Wil graag meedenken door mee te praten 55%

wil graag meedenken door mee te praten.

Wil graag meebeslissen 47%

wil graag meedenken door mee te beslissen.

Niet eerder meegedacht

Ik heb nooit een oproep voorbij zien komen 46%

heeft nooit een oproep voorbij zien komen.

Dat is mij nooit gevraagd 45%

is nooit gevraagd om mee te denken.

wist niet dat het kon 39%

wist niet dat het mogelijk was om mee te denken.

Meedenken over

Ik heb nooit een oproep voorbij zien komen 76%

wil graag meedenken over veranderingen in de straat aan groen, wegen, parkeren.

Veranderingen in mijn wijk, buurt of dorp over inrichting, bereikbaarheid, groen of parkeren 66%

wil graag meedenken over veranderingen in de wijk, buurt of dorp over inrichting, bereikbaarheid, groen of parkeren.

Veiligheid en openbare orde 49%

wil graag meedenken over veiligheid en openbare orde.

Wanneer en hoe denken respondenten graag mee

Respondenten praten graag mee als:

als het onderwerp aanspreekt 82%

praat graag mee als het onderwerp aanspreekt.

Als het over een onderwerp in de wijk, buurt of dorp gaat 64%

praat graag mee als het over een onderwerp in de wijk, buurt of dorp gaat.

praat graag mee als het over een onderwerp in de straat gaat. 52%

praat graag mee als het over een onderwerp in de straat gaat.

Meedenken doet men het liefst via:

digitale vragenlijst 44%

van de respondenten denkt het liefst mee via een digitale vragenlijst.

bijeenkomst 23%

van de respondenten denkt het liefst mee via een bijeenkomst.

Als er gebeurt iets in de wijk of straat, wil men met name betrokken zijn via:

een website waar men informatie kan vinden met een online platform waar digitaal meegedacht en meegepraat kan worden:

een website waar men informatie kan vinden met een online platform waar digitaal meegedacht en meegepraat kan worden 48%

Een inwonerspanel:

Inwonerspanel 41%

Frequentie en terugkoppeling

Frequentie betrokken

wordt het liefst ieder kwartaal betrokken door de gemeente bij plannen van de gemeente 45%

wordt het liefst ieder kwartaal betrokken door de gemeente bij plannen van de gemeente.

Is vegatarier 40%

van de respondenten wordt het liefst maandelijks betrokken door de gemeente bij plannen van de gemeente.

Terugkoppeling ontvangen

wil terugkoppeling ontvangen over de uitkomsten van een participatie traject waaraan men heeft deelgenomen 95%

wil terugkoppeling ontvangen over de uitkomsten van een participatie traject waaraan men heeft deelgenomen.

via een nieuwsbrief 55%

wil dit via een nieuwsbrief.

via schriftelijk/brief 40%

wil dit graag schriftelijk of via een brief.

Meedenken in de toekomst

zou (misschien) ook een volgende keer (weer) met de gemeente willen meedenken als de gemeente een ander besluit neemt dan werd gehoopt. 95%

van de respondenten zou (misschien) ook een volgende keer (weer) met de gemeente willen meedenken als de gemeente een ander besluit neemt dan werd gehoopt.

doet men met name omdat men zich verbonden voelt met gemeente Heusden 51%

doet dit met name omdat men zich verbonden voelt met gemeente Heusden.

graag hun ideeën deelt 35%

wil een volgende keer meedenken omdat men graag ideeën deelt.

Wat doen we met de uitkomsten?

We hebben de uitkomsten van dit onderzoek betrokken bij het opstellen van een aantal richtinggevende handvatten voor het voeren van participatietrajecten met inwoners en ondernemers. We hebben dit gebundeld in het document ‘Naar gerichter participeren’. Natuurlijk houden we ook rekening met de uitkomsten wanneer we aan de slag gaan met inwonersparticipatie bij concrete projecten en het opstellen van beleid.