Warmtetransitie

In het Klimaatakkoord staat dat alle gemeenten in Nederland aan het eind 2021 een Transitievisie Warmte moeten hebben. Hierin staat waar op dit moment de grootste kansen liggen om minder aardgas te gebruiken en waar woningen zelfs al van het aardgas af kunnen gaan. Het doel is om uiteindelijk in 2050 alle woningen op andere manieren te verwarmen dan met aardgas. Voor de tot stand komen van deze visie hebben de inwoners van onze gemeente met ons meegedacht.

Wat gaan we doen?

In onze visie zien we voor Eersel kansen op twee niveaus. De komende tijd gaan we deze plannen verder uitwerken. We zetten hierbij in op:

Een besparingsprogramma: Huizen isoleren maakt hiervan een groot onderdeel uit. We willen onze inwoners aanmoedigen en ondersteunen om hun huis te isoleren. Alles begint namelijk met isoleren, want wat we niet verbruiken met elkaar, hoeven we ook niet op te wekken.

  • 90% van ons inwonerspanel neemt zelf al maatregelen om minder gas te verbruiken

Warmte Uitvoeringsplannen: Hierin beschrijven we in welke gebieden we samen met onze inwoners aan de slag willen gaan om huizen aardgasvrij te maken en op welke manier.

  • Zeven op de tien (72%) respondenten ontvangt graag informatie over het proces rondom de Transitievisie Warmte. Bijna drie op de tien (27%) is graag betrokken bij het toetsen van de uitvoerbaarheid van gemeentelijke planning. Bijna één op de vijf (17%) wil niet betrokken worden.

Stimuleren, maar in eigen tempo

De komende tijd gaan we in gesprek met inwoners en andere partners alle kansen en mogelijkheden in Eersel verder uit te werken. We gaan zowel collectief, als individueel met onze inwoners aan de gang.

  • Eén op de vijf (20%) respondenten wil zelf van het aardgas af. Drie op de tien (30%) respondenten zou kiezen voor een gezamenlijke aanpak om een aardgasvrij huis te krijgen. Het merendeel (50%) heeft echter geen voorkeur.

Collectieve aanpak

Voor de kern van Eersel zien we kansen voor een collectieve oplossing in de vorm van een warmtenet. Dit komt vooral doordat de kern Eersel de meeste woningen heeft. Daarnaast kunnen we hier samen optrekken met de woningstichting die hier haar huurwoningen verder wil verduurzamen. Dit maakt een collectieve aanpak (financieel) haalbaar. Samen met de inwoners en partners als de woningstichting gaan we de komende tijd op zoek naar mogelijkheden.

Individuele aanpak

Dit betekent niet dat we in de overige kernen niets gaan doen. Voor de rest van de gemeente zetten we in op een individuele transitie. Dit betekent dat we inwoners gaan stimuleren, maar ook ondersteunen bij de plannen die ze zelf maken. Toe aan een nieuwe CV-ketel? Wil je op inductie gaan koken? Wil je je huis aardgasloos verwarmen? De gemeente wil inwoners informeren en ondersteunen bij de juiste aanpak. Wat ze ook van plan zijn. De komende tijd gaan we dit verder uitwerken. We gaan inwoners dus niet verplichten om van het aardgas af te gaan, maar juist stimuleren om stappen te zetten in ieders eigen tempo.

  • 83% van ons inwonerspanel wil dat de nieuwe manier van verwarmen betaalbaar is & ongeveer 50% wil zelf kiezen hoe ze de woning energiezuiniger kan maken.