Energiemaatregelen

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst over energiemaatregelen. We hebben uw bijdrage gebruikt om verschillende stimuleringsacties voor energiemaatregelen zoveel mogelijk bij uw behoeften aan te laten sluiten.

Als gemeente Eersel willen we inwoners en ondernemers stimuleren om energiemaatregelen te treffen in en rondom hun woning. Hiervoor wordt een Plan van Aanpak Energiereductie en Zon-op-dak opgesteld. Door middel van de vragenlijst hebben we op kunnen halen hoe onze inwoners hier tegenover staan, welke maatregelen door henzelf al zijn uitgevoerd, en hoe de gemeente het beste kan stimuleren om meer maatregelen te treffen.

Het onderzoek leverde verschillende waardevolle input op die we meenemen in het Plan van Aanpak. Zo bleek dat maar liefst 86% het (zeer) belangrijk vindt om zelf energiemaatregelen te treffen in en aan hun woning. Een groot deel heeft zelfs al één of meerdere maatregelen uitgevoerd. Er bleek nog wel veel behoefte te zijn aan informatievoorziening rondom de bestaande financieringsmogelijkheden, en hoe die te benutten. Ook bleek uit de open reacties extra aandacht nodig te zijn voor specifieke woonsituaties van inwoners en meer duidelijkheid rondom de warmte- en energietransitie. Met jullie input voor het Plan van Aanpak Energiereductie en Zon-op-dak hopen we onze gemeente verder te kunnen verduurzamen.