Eindhoven Airport

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst over Eindhoven Airport.

De gemeente Eersel is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Eindhoven Airport en stelt daarbij de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners voorop. Dit onderzoek geeft ons een beeld over de manier waarop onze inwoners kijken naar het vliegveld en hoe ze tegenover eventuele ontwikkelingen staan. De resultaten uit het onderzoek bevestigen het standpunt van het college en de raad van Eersel.

Wat doen we met de resultaten?
De resultaten nemen we mee in de gesprekken die we voeren over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Het rapport en de opmerkingen van inwoners stellen we bovendien ter beschikking aan de bestuurlijk verkenner van de Proefcasus Eindhoven Airport, de heer Pieter van Geel