Communicatiemiddelen

Met een vragenlijst hebben we onderzocht wat het gebruik en de waardering is van onze huidige communicatiemiddelen. Daarnaast hebben we onderzocht aan welke informatie de meeste behoefte is en via welke communicatiemiddelen we hierop het beste kunnen inspelen.

In november en december 2021 hebben 2500 deelnemers per post een vragenlijst ontvangen. Deze is door 665 deelnemers ingevuld. Daarnaast is het inwonerspanel ingezet en hebben we een link naar de vragenlijst verspreid via al onze communicatiekanalen. Dit heeft nog eens 372 ingevulde vragenlijsten opgeleverd. Totaal hebben dus 1037 deelnemers de vragenlijst ingevuld: een mooi resultaat!

Resultaten in een notendop

Ruim acht op de tien (85%) deelnemers vindt het (zeer) belangrijk om op de hoogte te zijn van het gemeentenieuws. Acht op de tien (81%) deelnemers mist vanuit de gemeente geen informatie. We blijven dus vooral doorgaan met de huidige inhoud van de communicatie.

Verder is een belangrijke conclusie dat alle communicatiemiddelen gewaardeerd worden. Daarom kiezen we ervoor een breed scala aan communicatiemiddelen in te blijven zetten. Dus zowel de gemeenteberichten in weekblad de Hint (inclusief één keer per drie weken de Welzijn wijzer) als social media, digitale nieuwsbrief en de website. En zowel de papieren gemeentegids als de digitale variant.

Natuurlijk hebben we tips en aanbevelingen gekregen, waardoor we onze communicatie beter kunnen maken. Daar gaan we mee aan de slag.

Hieronder kunt u de resultaten van het hele onderzoek terug zien.

We bedanken iedereen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt!