Beheer bos- en natuurgebieden

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst over onze bos- en natuurterreinen. Met uw bijdrage kunnen wij ons nieuwe beleid zoveel mogelijk laten aansluiten op de wensen en behoefte van de gebruikers van onze bossen en natuurgebieden.

De gemeente Eersel heeft bijna 900 hectare aan bos- en natuurterreinen. Dit jaar gaan we opnieuw een plan maken hoe we de komende tien jaar deze gebieden willen gaan onderhouden en beheren. De resultaten van dit onderzoek nemen we mee bij het opstellen van ons nieuwe beleid. Het is belangrijk om te weten hoe onze inwoners deze bos- en natuurterreinen gebruiken en hoe iedereen deze gebieden ervaart.

Uit het onderzoek komen veel uiteenlopende adviezen naar voren. Inwoners voelen zich betrokken bij onze natuurgebieden en dragen de natuur duidelijk een warm hart toe. Inwoners waarderen onze bossen en natuurgebieden gemiddeld met een 7,1. Wat ons betreft is dat een heel mooi vertrekpunt voor het maken van mooie, nieuwe plannen voor de toekomst.