Oude Haven

Februari 2024

We merken dat het steeds warmer wordt in Nederland. Daarom vindt de gemeente Hilversum het belangrijk dat onze stad aantrekkelijke en comfortabele plekken heeft om te verblijven, te sporten, elkaar te ontmoeten en verkoeling te zoeken, ook als het heet is.

In samenwerking met de Radboud Universiteit uit Nijmegen voeren we een inwonerspeiling uit met als onderwerp de Groene Gezonde Stad. Wij zijn erg benieuwd naar wat onze inwoners belangrijk vinden aan de groene buitenruimte, en hoe één van onze parken in het bijzonder – de Oude Haven – wordt gewaardeerd. De peiling gaat over alle groene buitenruimtes van de stad.

De resultaten geven we terug aan de stad en nemen we mee in beleid. Niet-panelleden hebben tevens de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Hilversum
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 8 februari t/m 25 februari 2023
Herinnering  2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 54 5%
35 t/m 49 jaar 235 20%
50 t/m 64 jaar 482 40%
65 jaar en ouder 435 36%
Onbekend 2 0%
Totaal aantal reacties 1208

Bezoek parken, bossen, heidevelden en/of andere groene plekken

Hoe vaak worden groene plekken op het grondgebied van gemeente Hilversum gedurende verschillende seizoenen bezocht?

van de deelnemers komt wekelijks op groene plekken in Hilversum in zowel de lente 50%

van de deelnemers komt wekelijks op groene plekken in Hilversum in de lente.

van de deelnemers komt wekelijks op groene plekken in Hilversum in zowel de lente 49%

van de deelnemers komt wekelijks op groene plekken in Hilversum in de zomer.

Herfst 49%

van de deelnemers komt wekelijks op groene plekken in Hilversum in de herfst.

Winter 44%

van de deelnemers komt wekelijks op groene plekken in Hilversum in de winter.

De meest bezochte groene plekken:

Hoorneboegse heide 17%

van de deelnemers bezoekt de Hoorneboegse heide.

Corversbos 10%

bezoekt de groenplek het Corversbos.

bezoekt dit park wekelijks of dagelijks 10%

van de deelnemers bezoekt het vaakst Zuiderheide.

Frequentie en reden bezoek groene plekken:

bezoekt de groene plek wekelijks 49%

bezoekt de groene plek wekelijks.

bezoekt de groene plek dagelijks 23%

bezoekt de groene plek dagelijks.

Ruim acht op de tien (83%) deelnemers bezoekt de groene plek om te wandelen en/of fietsen.

Tevredenheid en belangrijkheid kenmerken groene plekken

Tevredenheid:

van de deelnemers is (heel) tevreden over de bereikbaarheid 93%

van de deelnemers is tevreden over de bereikbaarheid.

hoeveelheid water 84%

is tevreden over de netheid en en veiligheid.

hoeveelheid zon 83%

van de deelnemers is tevreden over de hoeveelheid zon.

Belangrijkheid:

veiligheid 86%

van de deelnemers vindt veiligheid belangrijk.

diversiteit van natuur 85%

vindt netheid een belangrijk kenmerk.

diversiteit van natuur 82%

vindt diversiteit van natuur een belangrijk kenmerk.

Bezoek aan het park Oude Haven en hooikoortsklachten

Frequentie bezoek:

bezoekt het park Oude Haven nooit. 65%

van de deelnemers bezoekt het park Oude Haven nooit.

bezoekt het park Oude Haven maandelijks. 25%

bezoekt het park Oude Haven maandelijks.

bezoekt dit park wekelijks of dagelijks 10%

bezoekt dit park wekelijks of dagelijks.

Van de deelnemers die last hebben van hooikoorts (38%) heeft:

heeft af en toe of vaak last van hooikoortsklachten in het park Oude Haven. 50%

af en toe of vaak last van hooikoortsklachten in het park Oude Haven.

heeft nooit last van hooikoortsklachten in het park Oude Haven. 47%

heeft nooit last van hooikoortsklachten in het park Oude Haven.

Waar ervaart men hooikoortsklachten:

van de deelnemers (83%) kan niet precies aangeven op welke plekken van park Oude Haven hooikoortsklachten opkomen. 83%

van de deelnemers kan niet precies aangeven op welke plekken van park Oude Haven hooikoortsklachten opkomen.

Zijn hooikoortsklachten reden om het park niet te bezoeken?

deelnemers met hooikoortsklachten zijn deze klachten nooit een reden om park Oude Haven niet te bezoeken. 82%

van de deelnemers geeft aan dat deze klachten nooit een reden om park Oude Haven niet te bezoeken.

van de deelnemers met hooikoortsklachten zijn deze klachten soms een reden om park Oude Haven niet te bezoeken. 13%

van de deelnemers geeft aan dat deze klachten soms een reden om park Oude Haven niet te bezoeken.

Reden bezoek aan het park Oude Haven:

Jongeren die in de criminaliteit belanden: 73%

van de deelnemers bezoekt het park om te wandelen/fietsen.

Natuur bekijken 28%

bezoekt het park om de natuur te bekijken.

Zitten, ontspannen 21%

van de deelnemers komt in het park om te zitten en te ontspannen.

Andere redenen die deelnemers geven zijn spelen met (klein)kinderen en picknicken.

Tevredenheid en belangrijkheid kenmerken Oude Haven

Tevredenheid:

van de deelnemers is (heel) tevreden over de bereikbaarheid 83%

van de deelnemers is tevreden over de bereikbaarheid.

hoeveelheid water 81%

is tevreden over de hoeveelheid water.

hoeveelheid schaduw 78%

van de deelnemers is tevreden over de hoeveelheid schaduw.

Belangrijkheid:

veiligheid 91%

van de deelnemers vindt veiligheid belangrijk.

netheid 89%

vindt netheid een belangrijk kenmerk.

diversiteit van natuur 80%

vindt diversiteit van natuur belangrijk.

Wat willen deelnemers veranderen aan park Oude Haven:

Natuur: Deelnemers willen een groener en (ecologisch) diverser park. Er mag meer aandacht komen voor bloemen, planten en dieren.

Wandelen: Veel deelnemers zouden wandelpaden willen aan beide kanten van het water.

Veiligheid: Veel deelnemers hebben last van fietsers en (niet aangelijnde) honden. Volgens hen mag er meer toezicht of een verbod komen op fietsers en honden.

Zitplekken: Deelnemers geven aan dat er behoefte is een meer zitplekken. Dit kan in de vorm van horeca, bankjes en/of picknicktafels.

Aantrekkelijk voor kinderen: Het huidige speeltuintje lijkt te klein gevonden door de deelnemers. Een leukere en grotere speeltuin zal worden gewaardeerd.

Hygiëne: Er is bezorgdheid over de hygiëne van het park. Er moet meer aandacht komen voor zowel schone paden, speeltuin (veel hondenpoep) als water (vooral in de zomer).

Wat doen we met de uitkomsten?

Voor de Radboud Universiteit en de gemeente is het interessant dat tamelijk veel inwoners aangeven hooikoortsklachten te ervaren in park Oude Haven en een aanzienlijk deel daarvan ook daarom het park mijdt. Deze uitkomst draagt ertoe bij om meer onderzoek te doen naar hooikoortsklachten op lokale schaal. Daarnaast zijn er nuttige resultaten over wat inwoners belangrijk vinden in park Oude Haven en andere groene plekken in Hilversum en wat men zou willen veranderen. Uiteindelijk wordt er gekeken naar het slim inrichten van groene plekken in Hilversum om hooikoortsklachten en hittestress te verminderen.

De komende jaren krijgt de Oude Haven een kwaliteitsimpuls. De verkregen inzichten uit deze enquête gebruikt de gemeente voor het ontwerp van de Oude Haven. Daarnaast gebruikt de gemeente de informatie over de andere groene plekken om inzicht te krijgen in hoe deze plekken gebruikt worden. Dit helpt bij het verder invulling geven aan projecten uit het uitvoeringsprogramma van Programma Groen. Meer informatie over Programma Groen vindt u via www.bouwenaanhilversum.nl/groen.