Cultuur

April 2024

In april 2023 is het nieuwe cultuurbeleid vastgesteld. Met het nieuwe beleid zet de gemeente de komende jaren in op onder meer: ‘Beleven en Doen’ en ‘kunst bereikbaar en om je heen’. Dit betekent concreet dat het aanbod voor veel mensen aantrekkelijk moet zijn en dat drempels om deel te nemen aan dat aanbod weggenomen worden. Deelname voor zoveel mogelijk inwoners zou bijvoorbeeld gestimuleerd kunnen worden door meer culturele activiteiten op wijkniveau te organiseren. Maar het is dan wel belangrijk om te weten of er wel voldoende interesse hiervoor is en hoe dat wijkgerichte aanbod er dan uit zou moeten zien.

Om ervoor te zorgen dat het mogelijke toekomstige culturele wijkaanbod zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners, is dit in kaart gebracht doormiddel van een aantal vragen. Niet-panelleden hebben tevens de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Hilversum
Methode Online /Open link
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 14 maart t/m 1 april 2024
Herinnering 2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 80 6%
35 t/m 49 jaar 274 19%
50 t/m 64 jaar 579 41%
65 jaar en ouder 483 34%
Onbekend 4 0%
Totaal aantal reacties 1420

Vormen van cultuur

Bezocht/deelgenomen

bioscoop polulai 50%

heeft bioscoop populair bezocht/zelf deelgenomen.

bioscoop art-house 47%

heeft bioscoop art-house bezocht/zelf deelgenomen.

museumbezoek 45%

heeft een museum bezocht.

Missen van culturele activiteiten

deelnemers ziet theater te weinig terug in Hilversum bij culturele instellingen. 44%

van de deelnemers ziet theater te weinig terug in Hilversum bij culturele instellingen.

van de deelnemers geeft aan dat zij evenementen die buiten plaatsvinden te weinig terugzien. 19%

van de deelnemers geeft aan dat zij evenementen die buiten plaatsvinden te weinig terugzien.

mist geen culturele activiteiten bij instellingen in Hilversum met een stedelijke of regionale functie. 19%

mist geen culturele activiteiten bij instellingen in Hilversum met een stedelijke of regionale functie.

Bezoek theaters elders

deelnemers bezoekt theaters in Amsterdam. 62%

van de deelnemers bezoekt theaters in Amsterdam.

bezoekt theaters in Utrecht 47%

bezoekt theaters in Utrecht.

deelnemers bezoekt theater ‘t Spant in Bussum. 40%

van de deelnemers bezoekt theater ‘t Spant in Bussum.

Theatervoorziening

van de deelnemers mist een theatervoorziening in Hilversum. 50%

van de deelnemers mist een theatervoorziening in Hilversum.

mist geen theatervoorziening 24%

mist geen theatervoorziening.

Deelnemers die een theatervoorziening missen in Hilversum geven aan dat ze het jammer vinden dat theater Gooiland en theater Achterom hun deuren hebben gesloten.

Van de deelnemers die het afgelopen jaar vormen van cultuur hebben bezocht in Hilversum worden de volgende voorstelling gemist:

Cabaret/stand up comedy/kleinkunst 55%

van deze deelnemers mist cabaret/stand up comedy/kleinkunst.

Mist toneel 42%

mist toneel.

van de deelnemers mist concerten in Hilversum 33%

van deze deelnemers mist concerten in Hilversum.

Deelnemers die het afgelopen jaar geen vormen van cultuur hebben bezocht in Hilversum noemen als redenen:

omdat zij geen interesse hebben. 36%

van deze deelnemers heeft geen interesse in culturele activiteiten.

Geen tijd 26%

heeft geen culturele activiteiten bezocht omdat zij hier geen tijd voor hebben.

deelnemers geldt dat zij geen culturele activiteiten hebben bezocht omdat het aanbod niet voldeed aan wensen en/of verwachtingen. 22%

van deze deelnemers vond dat het aanbod niet voldeed aan wensen en/of verwachtingen.

Culturele club / hobby

deelnemers zit niet bij een culturele club of heeft thuis geen creatieve hobby en heeft daar ook geen interesse in. 41%

van de deelnemers zit niet bij een culturele club of heeft thuis geen creatieve hobby en heeft daar ook geen interesse in.

van de deelnemers oefent thuis een creatieve hobby uit. 34%

oefent thuis een creatieve hobby uit.

niet naar het gemeentehuis hoeft te komen (69%). 17%

van de deelnemers zit bij een creatieve club, workshop of cursusgroep.

Gebruik culturele activiteiten in eigen wijk

van de deelnemers heeft in het afgelopen jaar (nog) geen gebruik gemaakt van culturele activiteiten in eigen wijk. 50%

van de deelnemers heeft in het afgelopen jaar (nog) geen gebruik gemaakt van culturele activiteiten in eigen wijk.

geeft aan dat culturele activiteiten niet in de buurt of wijk bestaan voor zover zij weten. 34%

geeft aan dat culturele activiteiten niet in de buurt of wijk bestaan voor zover zij weten.

Behoefte culturele activiteiten in eigen wijk

%) van de deelnemers heeft geen behoefte aan meer culturele activiteiten in eigen wijk. 47%

van de deelnemers heeft geen behoefte aan meer culturele activiteiten in eigen wijk.

heeft hier wel behoefte aan 39%

heeft hier wel behoefte aan.

Vergrootglas

Reden voor meer behoefte

omdat ze er andere/nieuwe buurtgenoten kunnen ontmoeten 71%

wil graag andere/nieuwe buurtgenoten ontmoeten.

omdat het laagdrempeliger is. 51%

omdat het laagdrempeliger is.

Een kwart heeft behoefte aan meer cultuur in eigen wijk omdat het fysiek beter bereikbaar is (26%) en/of omdat cultuur in eigen wijk doorgaans goedkoper is (24%).

Soort activiteiten

activiteiten die gericht zijn op beleven. 66%

ziet graag activiteiten die gericht zijn op beleven.

activiteiten terugzien die gericht zijn op meedoen 59%

wil activiteiten terugzien die gericht zijn op meedoen.

Reden voor geen behoefte

er is voldoende cultureel aanbod 34%

vindt dat er voldoende cultureel aanbod is.

heeft geen interesse. 30%

heeft geen interesse.

Als andere reden geven deelnemers aan dat zij het belangrijker vinden dat er meer cultuur terug te zien is op een centrale plek in Hilversum dan in de eigen wijk.

Kunstwerken

Man kijkt door verrekijker

De helft (53%) van de deelnemers kent kunstwerken in de openbare ruimte van eigen buurt of wijk. Deze deelnemers vinden de kunstwerken:

mooi 53%

vindt de kunstwerken in eigen buurt of wijk mooi.

heeft nooit stilgestaan bij de kunstwerken 14%

heeft nooit stilgestaan bij de kunstwerken.

Deelnemers die een andere mening hebben over de kunstwerken geven aan dat hun mening per kunstwerk verschilt. Ook vinden deelnemers het belangrijk dat de kunstwerken er zijn en niet of deze kunstwerken in de smaak vallen.

Plaatsen kunst

van de deelnemers vindt dat er geen plekken in de buurt zijn waar kunst geplaatst moet worden. 35%

vindt dat er geen plekken in de buurt zijn waar kunst geplaatst moet worden.

deelnemers vindt dat er wel plekken in de buurt zijn waar (meer) kunst moet komen. 28%

vindt dat er wel plekken in de buurt zijn waar (meer) kunst moet komen.

Soort kunst

beelden 74%

wil graag meer beelden zien.

muurschilderingen 63%

van de deelnemers wil graag meer muurschilderingen zien.

landart 49%

wil graag meer landart zien.

Plekken die genoemd worden zijn:

  • Anna’s Hoeve
  • Oude Haven
  • Gijsbrecht van Amstelstraat
  • Oosterspoorplein

(Ruim) één derde van de deelnemers wil graag kunst zien in het centrum (35%) en in parken en andere groene plekken (33%).

Wat willen deelnemers zelf veranderen?

Meer theater 41%

wil graag meer theater in Hilversum.

Meer muziekvoorstellingen/concerten 34%

van de deelnemers zou meer muziekvoorstellingen/concerten willen.

Binnenhalen van grote namen 33%

wil graag meer grote namen binnenhalen.

Op- en of aanmerking over cultuur in Hilversum

Toegankelijkheid: Deelnemers benadrukken het belang van de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van het aanbod van kunst en cultuur in Hilversum.

Diversiteit: Deelnemers uiten hun bezorgdheid over het beperkte en eenzijdige aanbod van kunst en cultuur in Hilversum en benadrukken het belang van diversiteit en kwaliteit.

Jongeren en kinderen: Deelnemers vinden dat er meer nadruk moet worden gelegd op het betrekken van jongeren en kinderen bij culturele activiteiten.

Theater Gooiland en theater Achterom: Deelnemers benoemen vaak het gemis van theater Gooiland en theater Achterom en pleiten voor een heropening van de locaties.

Wat doen we met de uitkomsten?

De gemeente kan met deze resultaten monitoren of het cultuurbeleid effect heeft. Daarnaast worden de resultaten in de toekomst, waar mogelijk, betrokken bij beleidsontwikkeling.