Gemeentenieuws

Over het onderzoek

Gemeente Waalre publiceert wekelijks nieuws op verschillende communicatiekanalen. Een keer per week verschijnt het gemeentenieuws in huis-aan-huisblad de Schakel. En wekelijks verstuurt de gemeente een digitale nieuwsbrief. Dagelijks verschijnt er nieuws op de socialmediakanalen van de gemeente en de gemeentelijke website www.waalre.nl. Met deze vragenlijst wil gemeente Waalre erachter komen hoe inwoners het gemeentenieuws beoordelen. Niet-panelleden hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van 2 december tot en met 19 december 2022. 841 panelleden zijn uitgenodigd. Uiteindelijk hebben 431 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 51%. Niet-panelleden hebben ook de mogelijkheid gekregen om de vragenlijst in te vullen. 25 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid via een zogenaamde open link. In totaal hebben 456 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) per leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 13 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 73 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 150 reacties
 • 65 jaar en ouder: 220 reacties

Vergeleken met de bevolking van de gemeente Waalre zijn er relatief weinig reacties van inwoners tussen de 18 en 34 jaar en relatief veel van 50 jaar en ouder. Door het toevoegen van een weging op leeftijd zijn de resultaten aangepast zodat er een betere afspiegeling ontstaat van de leeftijdsverdeling binnen de gehele gemeente. Op deze manier geven de resultaten een beter beeld van de gemeente Waalre.

Samenvatting van de resultaten

Bijna alle deelnemers (95%) vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn van nieuws van de gemeente Waalre.

De meest gebruikte communicatiekanalen van de gemeente Waalre om op de hoogte te blijven van het gemeentenieuws zijn:

 • De gemeentenieuwspagina’s in huis-aan-huisblad De Schakel (78%)
 • Website www.waalre.nl (40%)
 • Digitale nieuwsbrief per e-mail (28%)

Voor sociale media wordt dagelijks vaak bekeken:

 • Twitter* (56%)
 • LinkedIn* (48%)
 • Facebook (44%)
 • Instagram* (42%)

*Let op: N is kleiner dan 50, de resultaten zijn indicatief.

(Minimaal) wekelijks worden vooral de gemeentepagina’s in huis-aan-huisblad De Schakel (87%) en de digitale nieuwsbrief per e-mail (70%) gebruikt om op de hoogte te blijven van het gemeentenieuws.

Als gevraagd wordt hoe men het liefst het gemeentenieuws ontvangt, noemt men met name de gemeentepagina’s in huis-aan-huisblad De Schakel (61%) en de digitale nieuwsbrief per e-mail (59%).

De onderstaande onderwerpen van het gemeentenieuws in De Schakel vinden de deelnemers het meest interessant:

 • Verkeersmaatregelen en wegwerkzaamheden (92%)
 • Ontwikkeling van plannen (nieuwbouw, herinrichting van het dorp) (88%)
 • Praktische informatie (bijvoorbeeld openingstijden, gewijzigde afvalophaaldagen, tuinkorven, paspoort verloren, regelgeving) (82%)

Twee op de tien (18%) deelnemers mist onderwerpen in het gemeentenieuws in De Schakel.

Bijna twee derde (64%) vindt de gemeentenieuwspagina’s in De Schakel overzichtelijk en de helft (50%) vindt de pagina’s goed vormgegeven.

Drie kwart (74%) vindt de artikelen op de gemeentenieuwspagina’s in De Schakel in duidelijke taal geschreven en de helft (52%) vindt dat de artikelen een interessante inhoud hebben.

De onderstaande onderwerpen van het gemeentenieuws op de digitale communicatiekanalen vinden de deelnemers het meest interessant:

 • Verkeersmaatregelen en wegwerkzaamheden (82%)
 • Ontwikkeling van plannen (nieuwbouw, herinrichting van het dorp) (73%)
 • Praktische informatie (bijvoorbeeld openingstijden, gewijzigde afvalophaaldagen, tuinkorven, paspoort verloren, regelgeving) (70%)

Eén op de acht (13%) mist onderwerpen in het gemeentenieuws op de digitale communicatiekanalen.