Inwoners gemeente Bladel geven mening over asielopvang

In het voorjaar van 2024 legde de gemeente Bladel vragen over asielopvang voor aan het inwonerspanel. Sinds 1 februari 2024 is de spreidingswet van kracht. Gemeenten hebben hierdoor een wettelijke taak in de opvang van asielzoekers. Gemeente Bladel heeft met dit onderzoek reacties, ideeën en meningen over asielopvang gepeild. Aan dit onderzoek deden 639 mensen mee. De belangrijkste resultaten leest u hier.

Gevoel over opvang asielzoekers in gemeente
Op de vraag over welk gevoel deelnemers hebben bij de taak die de gemeente heeft om asielzoekers op te vangen zegt zo’n vier op de tien (38%) deelnemers dat we asielzoekers moeten helpen. Daarnaast geeft ook ongeveer vier op de tien (42%) aan dat door deze opgave nog minder woningen beschikbaar zijn voor eigen inwoners. Eerst de problemen van de eigen inwoners oplossen vindt ruim een derde (35%) belangrijker. Dat inwoners over dit thema met de gemeente in gesprek kunnen ervaart ruim een derde (32%) als positief.

Asielopvang goed regelen
Deelnemers werd ook gevraagd aan te geven wat ze belangrijk vinden om de asielopvang in de gemeente goed te regelen. Twee derde (66%) van hen vindt dat er duidelijkheid bij de nieuwkomers moet zijn over de regels die in Nederland gelden. Ongeveer de helft zegt het belangrijk te vinden dat er goede begeleiding (52%), zinvolle dagbesteding (49%) en een eigen bijdrage (48%) voor asielzoekers moet komen.

Zorgen
Het overgrote deel (95%) van de deelnemers maakt zich op de een of andere manier zorgen over de toekomst van asielplekken in gemeente Bladel. De helft (50%) benoemt de schaarse woningmarkt waar dan extra druk op komt te liggen. Veiligheid en overlast zijn ook voor bijna de helft (47%) een geuite zorg. Daarbij denken ze aan een toename van overlast van criminaliteit en vrezen ze voor de veiligheid in onder andere winkels en speeltuinen. Meer dan vier op de tien (43%) deelnemers vraagt zich af of de bestaande voorzieningen zoals scholen, kinderopvang en medische hulp voldoende faciliteiten bieden.

Opvanglocaties
Als er een opvanglocatie komt dan vindt ruim driekwart (80%) van de deelnemers dat de gemeente meer toezicht moet regelen en ze vinden het belangrijk (79%) dat het aantal asielzoekers in een opvanglocatie af moet worden gestemd op het aantal inwoners in de kern. Ook ziet zeven van de tien (68%) liever een tijdelijke dan een permanente opvanglocatie. En meer dan de helft (62%) vindt het belangrijk dat opvanglocaties over de gemeente verspreid worden.

Besluitvorming
Bijna driekwart (74%) van de deelnemers wil informatie ontvangen voordat een besluit wordt genomen. Ruim vier op de tien vindt het belangrijk om informatie te ontvangen over het proces van besluitvorming (46%), een bewonersavond bij te kunnen wonen (46%) en om zijn/haar mening te kunnen geven aan de gemeente voordat een besluit wordt genomen (43%).

Wat doet de gemeente met deze resultaten?
De resultaten van het inwonerspanel gebruiken we om onze aanpak van de zoektocht naar geschikte locaties voor een veilige, tijdelijke woonomgeving voor asielzoekers verder op te zetten. Gemeente Bladel vindt het belangrijk om inwoners tijdig te informeren en het gesprek met elkaar aan te gaan. Via de gemeentelijke communicatiekanalen communiceren we de voortgang van onze aanpak, de besluitvorming en de mogelijkheid om als inwoner uw mening te delen.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Marion Mollen strategisch communicatieadviseur gemeente Bladel, via tel. 06 25362780 of e-mail voorlichting@bladel.nl.