Veiligheid

Juni 2023

Gemeente Barneveld is benieuwd naar de mening van inwoners over de veiligheid in de gemeente. Het gemeentebestuur gebruikt deze inbreng bij het beleid voor de komende jaren. In opdracht van gemeente Barneveld heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel. Niet-panelleden hebben tevens de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Barneveld
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 19 juni t/m 2 juli 2023
Herinnering 2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 45 10%
35 t/m 49 jaar 115 24%
50 t/m 64 jaar 172 36%
65 jaar en ouder 141 30%
Totaal aantal reacties 473

Veiligheid in het algemeen

Belangrijkste zaken met betrekking tot veiligheid die door de gemeente opgepakt moeten worden:

Criminele activiteiten in het buitengebied:

Criminele activiteiten in het buitengebied 29%

Drugshandel op straat:

Drugshandel op straat 24%

Woninginbraken:

Woninginbraken 22%

Polarisatie:

Polarisatie 22%

Overlast van jeugd(criminaliteit):

Overlast van jeugd(criminaliteit) 21%

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijning

  • Zes op de tien (60%) respondenten vindt dat er veel of enigszins sprake is van ondermijning in Barneveld.

  • Bijna de helft (47%) maakt zich zorgen over (de gevolgen van) ondermijning in de gemeente Barneveld

Belangrijke thema’s ondermijning

Fabriceren van drugs:

Is vegatarier 60%

Mensenhandel / uitbuiting:

Is vegatarier 46%

Zorgfraude:

Is vegatarier 34%

Drugshandel:

Is vegatarier 33%

Zorg en Veiligheid

Meer dan de helft (55%) van de respondenten maakt zich wel eens zorgen over iemand. De respondenten noemen met name de volgende redenen:

Jongeren die in de criminaliteit belanden:

Jongeren die in de criminaliteit belanden: 18%

Psychische problemen:

Psychische problemen: 17%

Woonoverlast:

Woonoverlast 16%

Melding maken

Is vegatarier 63%

van de respondenten die zich zorgen maken om iemand in hun omgeving heeft dit niet gemeld. Respondenten die dit wel hebben gemeld, deden dit vooral bij de politie (17%) of bij de gemeente (10%).

Van de respondenten die zich op dit moment geen zorgen maken over iemand in hun omgeving, geeft bijna iedereen (95%) aan dat ze zouden overwegen een melding te maken als ze zich wel zorgen zouden maken om iemand in hun omgeving.

Dit zouden ze vooral doen bij:

  • de politie (64%)
  • gemeente Barneveld (41%)

Op het gebied van zorg en veiligheid vinden respondenten dat de volgende thema’s als eerste aangepakt moeten worden door de gemeente:

Jongeren die in de criminaliteit belanden:

Jongeren die in de criminaliteit belanden: 22%

Kindermishandeling:

Kindermishandeling: 11%

Polarisatie:

Polarisatie: 10%

Digitale veiligheid

De meest bekende termen van digitale criminaliteit zijn:

Pinpasfraude:

Gemeente is goed vindbaar 93%

Hacken:

Gemeente is goed vindbaar 89%

Phishing:

Heeft geen uitgesproken mening 88%

Identiteitsfraude:

Gemeente is goed vindbaar 87%

Iets minder bekend zijn:

Helpdesk:

Gemeente is goed vindbaar 75%

Ddos-aanval:

Heeft geen uitgesproken mening 65%

Ransomware:

Gemeente is goed vindbaar 62%

Spoofing:

Gemeente is goed vindbaar 37%

Preventiecampagnes

Is vegatarier 25%

van de respondenten heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens iets gehoord, gezien of gelezen over preventiecampagnes van de gemeente Barneveld om digitale criminaliteit te voorkomen. Men is met name bekend met de Senioren en Veiligheid-maand (19%).

Van de respondenten die bekend zijn met (één van) de preventiecampagne(s), heeft men dit vooral vernomen via:

  • Het gemeentenieuws in de Barneveldse Krant (71%)
  • Sociale media van de gemeente Barneveld (29%)

Respondenten verwachten van de gemeente in de preventie van digitale criminaliteit vooral:

  • Het geven van informatie over risico’s via (sociale) media (58%)
  • Het informeren over organisaties die kunnen helpen (44%)

Betrokkenheid inwoners

Voorlichting en betrokkenheid

Gemeente is goed vindbaar 27%

is van mening dat de gemeente voldoende voorlichting geeft over veiligheid. Eén op de acht (12%) is van mening dat de gemeente onvoldoende voorlichting geeft.

Heeft geen uitgesproken mening 25%

vindt dat de gemeente inwoners voldoende betrekt bij haar plannen en activiteiten over veiligheid. Eén op de vijf (21%) vindt dat de gemeente inwoners onvoldoende betrekt.

Vindbaarheid gemeente

Gemeente is goed vindbaar 35%

van de respondenten vindt dat de gemeente goed vindbaar is op het gebied van veiligheid. Eén op de zeven (15%) vindt de gemeente niet goed vindbaar op het gebied van veiligheid.

Betrokken thema veiligheid

Gemeente is goed vindbaar 53%

zou (misschien) in de toekomst (meer) betrokken willen worden bij het thema veiligheid in de gemeente Barneveld.

Heeft geen uitgesproken mening 24%

heeft hier geen interesse in.

Bij het thema veiligheid wordt men het liefst betrokken op de volgende manier:

Het gemeentenieuws in de Barneveldse Krant:

Gemeente is goed vindbaar 47%

Deelname aan enquêtes:

Heeft geen uitgesproken mening 42%

Via (e-mail)nieuwsbrieven:

Heeft geen uitgesproken mening 40%

Wat doen we met de uitkomsten?

De gemeente Barneveld heeft de resultaten van het onderzoek meegenomen in de uitwerking van de prioritering van het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027. De gemeente gaat de uitkomsten ook bij de uitwerking van de concrete acties in het Uitvoeringsplan 2024 gebruiken. Bij het bepalen van de acties neemt de gemeente mee waar de behoeften liggen van de respondenten en zal de gemeente de respondenten bij de uitvoering betrekken die aangegeven hebben vaker bij veiligheid betrokken te willen worden.