Winkeltijden

Onlangs is er via het inwonerspanel Zevenaar Verbindt uw mening gevraagd over de winkeltijden in de gemeente Zevenaar. Als u aan dit onderzoek heeft deelgenomen, dan willen we u daarvoor hartelijk danken. Wij waarderen uw deelname zeer. We brengen u graag op de hoogte van de resultaten van deze peiling van ons inwonerspanel.

Resultaten
In totaal hebben 486 inwoners van de gemeente meegedaan. De belangrijkste resultaten zijn als volgt:

  • Van de respondenten is 64% tevreden over de huidige winkeltijden;
  • Tijd is belangrijk: 38% winkelt niet op zondag omdat zij voldoende tijd hebben op andere dagen, 51% winkelt juist wel op zondag omdat zij geen tijd hebben op andere dagen;
  • Meer dan de helft van de respondenten vindt dat alle winkeliers zelf mogen bepalen of ze open zijn op zondag;
  • Op feestdagen worden met name de winkels voor dagelijkse boodschappen, doe-het-zelf, woninginrichting en tuincentra bezocht;
  • Vier op de tien respondenten vindt dat de winkels voor dagelijkse boodschappen en de Fashion Outlet Zevenaar elke dag ’s avonds geopend mogen zijn. Bijna 75% waardeert een wekelijkse koopavond bij de winkels voor huishoudelijke artikelen, mode en sport.

In de rapportage leest u de volledige resultaten.

Uw medewerking was niet alleen verhelderend, maar ook zeer waardevol. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de beleidsvorming over de winkeltijden, dat op dit moment wordt opgesteld.

Wij hopen dat wij bij een volgend onderzoek vanuit ons inwonerspanel Zevenaar Verbindt opnieuw op uw deelname kan rekenen.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Zevenaar