Toezicht en handhaving

Eind 2018 werd de eerste peiling onder het inwonerpanel Zevenaar Verbindt gedaan. Het onderwerp hiervan was toezicht en handhaving. In de rapportage leest u hoe het panel over dit onderwerp denkt. Zo zijn bijvoorbeeld afval, vuurwerk en hondenpoep de onderwerpen waarvan de meeste mensen vinden dat de gemeente hierop handhavend moet optreden. De resultaten van deze peiling worden meegenomen in het programma Handhaving 2019.

Hopelijk mogen we bij een volgende peiling van Zevenaar Verbindt opnieuw op uw deelname rekenen.