NME

In november 2020 is via het inwonerspanel Zevenaar Verbindt gevraagd wat inwoners van de gemeente Zevenaar belangrijk vinden als het gaat om het centrum voor Natuur en Milieu-Educatie (NME). In totaal hebben 518 mensen meegedaan. De resultaten zijn natuurlijk niet zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de inwoners van de gemeente. Toch geven de resultaten wel een goede indicatie en zijn er waardevolle opmerkingen geplaatst door de mensen die mee hebben gedaan.

Waardering en bekendheid
Het NME krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 8,3, waarbij 81% van de mensen aangeeft dat zij het zeer belangrijk vinden om de NME te behouden. Het merendeel van de ondervraagden is bekend met NME (75%) en daarvan heeft 67% deelgenomen (zelf of een gezinslid) aan activiteiten van de NME. De meeste mensen kennen NME via de basisschool en anders vooral via (vrijwilligers)werk of de media.

Toekomstige mogelijkheden
Er is gevraagd welke activiteiten mensen belangrijk vinden in het aanbod van de NME in de toekomst, hierin komen de volgende onderwerpen het meest naar voren: natuurexcursies, informatiepunt voor wandelen en fietsen en een combinatie met de kinderboerderij. Voor een toekomstig nieuw gebouw of locatie worden vooral goede bereikbaarheid, toilet- en parkeervoorzieningen en een plek in de natuur genoemd.

Wat doen we met de resultaten?
De resultaten van dit inwonerspanel worden meegenomen in de advisering naar de gemeenteraad in het voorjaar van 2021. De gemeenteraad zal dan besluiten of de voorgenomen bezuiniging van de NME geheel of gedeeltelijk uitgevoerd gaat worden. Mensen die hebben aangegeven dat zij mee willen denken met de toekomst van de NME zullen nog benaderd worden.