Laadpalen

Over het onderzoek

Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk toe. Naar schatting rijden er in 2030 zo’n 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in Nederland. Deze ontwikkelingen vragen om een gelijktijdige ontwikkeling van de benodigde laadinfrastructuur. In het regeerakkoord en het Klimaatakkoord staat dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. In de transitie naar emissieloze auto’s speelt elektrisch vervoer een belangrijk rol. Dit is één van de manieren waarmee we de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord willen behalen. Ook zorgt elektrisch rijden voor een verbetering van de luchtkwaliteit. De transitie naar elektrisch vervoer kan alleen slagen als er voldoende mogelijkheden zijn om op te laden. Omdat niet iedereen op eigen terrein kan laden, of als bezoeker in de gemeente verblijft is men aangewezen op een betrouwbare en een betaalbare publieke laadinfrastructuur.

De gemeente Zevenaar heeft van het Rijk de taak gekregen om een Laadvisie te ontwikkelen. In de Laadvisie beschrijft de gemeente hoe de laadstructuur tot stand komt en welke afwegingen hierbij gemaakt worden. De inwoners van Zevenaar zijn als gebruikers van de omgeving en de toekomstige laadinfrastructuur van belang om hierbij te betrekken. In opdracht van gemeente Zevenaar heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek, over elektrisch rijden en laden uitgevoerd. De inzichten welke hieruit verkregen worden, wegen mee in de totstandkoming van de Laadvisie.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van donderdag 25 november tot en met zondag 12 december 2021. Er zijn 547 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 344 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 63%. Inwoners van de gemeente Zevenaar die niet lid zijn van het panel hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst in te vullen. Zij zijn uitgenodigd via de communicatiekanalen van de gemeente (social media, gemeentelijke website & ZevenaarPost). 141 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid via een zogenaamde open link. In totaal hebben 485 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) per leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 58 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 137 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 146 reacties
 • 65 jaar en ouder: 132 reacties
 • Onbekend: 12 reacties

Vergeleken met de bevolking van de gemeente Zevenaar zijn er relatief weinig reacties van inwoners tussen de 16 en 34 jaar en relatief veel van 50 jaar en ouder. Door het toevoegen van een weging op leeftijd zijn de resultaten aangepast zodat er een betere afspiegeling ontstaat van de leeftijdsverdeling binnen de gehele gemeente. Op deze manier geven de resultaten een beter beeld van de gemeente Zevenaar.

Samenvatting van de resultaten

Elektrische en/of plug-in hybride auto’s bezitters

 • Twee op de tien (20%) deelnemers heeft één of meer elektrische en/of een plug-in hybride auto’s binnen het huishouden.
 • De auto’s worden meestal thuis opgeladen (52%) of via een publieke laadpaal (33%).
 • De auto’s worden gemiddeld 10 keer per maand aan een publieke laadpaal opgeladen.

Aanschaf elektrische en/of plug-in hybride auto’s binnen 2 jaar

 • Twee op de tien (20%) deelnemers geeft aan binnen 2 jaar (nog) een elektrische en/of een plug-in hybride auto’s aan te schaffen. Een derde (36%) weet het nog niet zeker en vier op de tien (44%) geeft aan dit niet te doen.
 • Van de deelnemers die niet van plan zijn om een elektrische en/of plug-in hybride auto binnen 2 jaar aan schaffen geven de meeste deelnemers (66%) aan dat de huidige auto nog niet toe is aan vervanging. Twee andere redenen die ook genoemd worden, zijn de bereikbaarheid van elektrische auto’s (30%) en de hoge prijs van elektrisch rijden (24%).

Publieke laadpunten

 • Op de vraag wat goede locaties zijn voor snellaadpunten binnen de gemeente Zevenaar noemen de meeste deelnemers bij een winkelcentrum (60%), laadpleinen in de buurt (58%) en bij bestaande tankstations (53%).
 • De merendeel (86%) van de deelnemers vindt dat een eigenaar nadat de auto is opgeladen de plek vrij moet maken voor een andere elektrische of plug-in hybride auto.
 • De overlast die deelnemers ervaren van opladende elektrische en/of plug-in hybride auto’s is vooral:
 • Lege parkeerplekken met een laadpaal die niet gebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er minder parkeerplekken voor gewone auto’s.
 • Auto’s die de hele dag aan dezelfde paal staan. Dit terwijl ze vaak al zijn opgeladen.
 • Laadkabels over de stoep.
 • Weinig laadpalen in het centrum van Zevenaar.

Wat doen we met de uitkomsten?

Als gemeente nemen wij kennis van de cijfermatige uitkomsten (percentages) en het grote aantal deelnemers van deze peiling. Dit steunt ons in de gedachte dat het onderwerp elektrisch rijden leeft onder de inwoners. Het is erg fijn om middels het onderzoek te horen wat belangrijke zaken voor onze inwoners zijn op het gebied van elektrisch laden.

Alle input wordt meegenomen in de Laadvisie van de gemeente Zevenaar. Met deze visie willen we een dekkend, toegankelijk, betaalbaar & veilig netwerk van laadpalen opzetten.

Binnen nu en enkele weken kunt u meedenken over de precieze locaties van de laadpalen. Meer informatie hierover volgt via de communicatiekanalen van de gemeente Zevenaar (website, social media en Zevenaar Post).