Dienstverlening

Onlangs heeft u via het inwonerspanel Zevenaar Verbindt uw mening gegeven over de dienstverlening in de gemeente Zevenaar. Hartelijk bedankt voor uw deelname. We brengen u graag op de hoogte van de resultaten van deze peiling van ons inwonerspanel.

Resultaten
In totaal hebben 331 inwoners van de gemeente meegedaan. De belangrijkste resultaten zijn als volgt:

  • 34% van de respondenten waardeert de inspanningen van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij;
  • 66% van de respondenten is over het algemeen tevreden over de dienstverlening van de gemeente;
  • Van de respondenten is 47% ontevreden over de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt;
  • Van de respondenten is 72% tevreden over de dienstverlening van de digitale faciliteiten van de gemeente;
  • 39% van de respondenten is ontevreden over de communicatie en voorlichting van de gemeente;
  • Van de respondenten is 57% tevreden over de kwaliteit van onze brieven en berichten via e-mail.

In de rapportage leest u de volledige resultaten.

Uw medewerking was niet alleen verhelderend, maar ook zeer waardevol. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de verdere verbetering van onze dienstverlening waar we op dit moment hard aan blijven werken.

Wij hopen dat wij bij een volgend onderzoek vanuit ons inwonerspanel Zevenaar Verbindt opnieuw op uw deelname kan rekenen.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Zevenaar