Website

In juni hield de gemeente onder leden van het burgerpanel Wijdemeren een peiling over het gebruik van de website. Wat gaat goed, wat kan beter? Meer dan 500 leden (67%) vulde de enquête in. Wij willen u hiervoor hartelijk danken.

Uitkomsten
Uit het onderzoek blijkt dat u de website vooral bezoekt om iets wilt regelen met de gemeente, voor de contactgegevens en de openingstijden of om een afspraak te maken. Voor nieuws van de gemeente geeft u de voorkeur aan de oude vertrouwde gemeentepagina in het huis aan huis blad. U geeft aan over het algemeen tevreden te zijn over de website, maar dat er nog wel iets gedaan kan worden aan de structuur, zodat informatie beter vindbaar wordt. Hier gaan we mee aan de slag. Het gemiddelde rapportcijfer voor de website is een 6,6.

In gesprek
In het onderzoek vroegen we of u met de gemeente in gesprek zou willen over wat u belangrijk vindt voor een gemeentelijke website. 50 personen hebben aangegeven te willen meedenken. Daar zijn we heel blij mee. Hieruit selecteren we willekeurig een aantal mensen die wij uitnodigen voor een bijeenkomst net na de zomer.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het burgerpanel Wijdemeren!