Veiligheid 2014

U heeft deelgenomen aan een peiling van het burgerpanel Wijdemeren over veiligheid.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De resultaten van deze peiling gebruiken we bij het opstellen van het Veiligheidsplan 2015-2018 en het uitvoeringsprogramma Handhaving.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het burgerpanel Wijdemeren!