Communicatie en participatie

U heeft deelgenomen aan een peiling van het burgerpanel Wijdemeren over communicatie en participatie. De centrale vraag was: hoe ervaren de inwoners van Wijdemeren de informatie vanuit de gemeente over gemeentezaken en hoe ervaren zij de participatie?

Doel van het onderzoek was om te komen tot suggesties om de communicatie met onze inwoners te verbeteren. U kunt de uitkomsten van de peiling via onderstaande link lezen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
Concreet zocht de gemeente naar input voor het opstellen van de communicatienota 2015. Deze verschijnt in het eerste kwartaal van 2015. De resultaten van het burgerpanel worden in de nota verwerkt.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het burgerpanel Wijdemeren!