Kadernota

U heeft deelgenomen aan een peiling van het burgerpanel Wijdemeren over de kadernota.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De uitkomsten van de peiling over de kadernota worden verwerkt in de nota. De kadernota legt de basis voor de begroting 2020, waarin financiën en ambities voor het nieuwe jaar worden vastgelegd.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het burgerpanel Wijdemeren!