Gemeentehuis

U heeft deelgenomen aan een peiling van het inwonerspanel Wijdemeren over het gemeentehuis.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De uitkomsten worden besproken met de gemeenteraad.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het inwonerspanel Wijdemeren!