Dorpenbeleid

U heeft deelgenomen aan een peiling van het burgerpanel Wijdemeren over het dorpenbeleid.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
Uw antwoorden over het dorpenbeleid zijn verwerkt in de beleidsnotitie dorpenbeleid die in september 2019 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het burgerpanel Wijdemeren!