Communicatie

U heeft deelgenomen aan een peiling van het burgerpanel Wijdemeren over communicatie.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De uitkomsten worden meegenomen in een dienstverleningsvisie die in 2020 wordt opgesteld. Daarnaast scherpen we onze communicatiemiddelen en –kanalen verder aan.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het burgerpanel Wijdemeren!