Burgerbegroting

In april vroegen we u, als lid van het burgerpanel, mee te denken over de gemeentelijke plannen voor 2018. 487 van 795 leden van het burgerpanel gaven gehoor aan deze oproep. Dank daarvoor! Onderstaand enkele resultaten.

We vroegen aan u welke ontwikkelingen u belangrijk vindt op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en innovatie.

Duurzaamheid
Duurzaamheid leeft in onze gemeente! 61% wil lid worden van een energiecoöperatie en de helft wil binnen drie jaar energiebesparende maatregelen nemen.

Leefbaarheid
Bij het thema leefbaarheid bleek dat 36% (zeer) tevreden is over het onderhoud van bomen. Als er gekozen moet worden uit diverse plannen om de uitstraling van de dorpen te verbeteren, valt de eerste keus op meer bloemen in bermen en gazons. Gevolgd door het verhogen van het onderhoudsniveau.

Innovatie
Bij het thema innovatie werd panelleden gevraagd om hun voorkeur voor de gemeentelijke communicatiemiddelen aan te geven. Dit resulteerde in de volgende top drie: Wijdemeren Informeren, de website en de digitale nieuwsbrief.

Tweede Kadernota
Sinds vorig jaar werkt de gemeente met een jaarlijkse Kadernota. In deze nota staan de plannen voor 2018 en de bijbehorende financiering. Deze Kadernota vormt het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2018 . De input van het burgerpanel is benut bij het opstellen van de Kadernota en wordt verder verwerkt in de begroting 2018.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het burgerpanel Wijdemeren!