Warmtetransitie

In januari hield de gemeente een enquête onder het inwonerspanel over de warmtetransitie. Op weg naar een klimaatneutrale samenleving in 2050 is het de bedoeling dat Nederland stapsgewijs van het aardgas afgaat. Dit betekent dat alle woningen die voor de verwarming op aardgas zijn aangesloten, overgaan naar een alternatieve warmtebron. Hoe we in Waalre van het gas afgaan staat in de Transitievisie Warmte. Deze visie is vastgesteld in september 2021. Dit jaar werkt de gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen het uitvoeringsprogramma uit om de visie om te zetten in concrete plannen.

Met de vragenlijst wilde de gemeente erachter komen in hoeverre inwoners bezig zijn met verduurzaming van de woning: welke maatregelen willen inwoners nemen in de toekomst, welke belemmeringen komen zij hierin tegen en hoe kunnen zij hierin ondersteunt worden?

Er zijn twee vragenlijsten opgesteld: één voor woningeigenaren en één voor huurders. Naast het inwonerspanel hebben tevens niet panelleden de mogelijkheid gekregen om via een open link de vragenlijst online in te vullen. De enquête over de warmtetransitie is in totaal ingevuld door 487 respondenten. 95% van de respondenten zijn particuliere woningeigenaren, en 5% van de respondenten zijn huurders. Hieronder bespreken we de belangrijkste resultaten. De resultaten neemt de gemeente mee in het opstellen van de uitvoeringsplannen om in Waalre van het gas af te gaan.

Resultaten woningeigenaren

Bijna vier op de tien (37%) woningeigenaren heeft besparen op de energierekening als belangrijkste motivatie voor verduurzaming. Een derde (34%) doet het voor het milieu en klimaat.

(Ruim) drie op de tien woningeigenaren wil de woning niet verduurzamen omdat zij de investering te groot vinden (35%) en/of verwacht dat verduurzaming in de toekomst goedkoper wordt en stelt investeringen daarom nog uit (31%). Daarnaast gaven woningeigenaren aan dat zij hun woning niet kunnen verduurzamen (monument, oud huis) of verwachten op termijn te verhuizen.

Meer dan de helft van de woningeigenaren (57%) wil graag ondersteund worden met het verduurzamen van de woning door een tegemoetkoming in de kosten en bijna de helft (47%) wil graag meer informatie over mogelijke subsidies.

Eén op de vijf deelnemers zou de woning verduurzamen als er een subsidie zou zijn (20%) en/of de investering een besparing op de energiekosten oplevert (19%).

Resultaten huurders

(Ruim) drie op de tien deelnemers heeft als belangrijkste motivatie om de huurwoning te verduurzamen voor het milieu en klimaat (33%) en dat zij hiermee besparen op de energierekening (30%).

Ruim de helft van de huurders (54%) wacht af totdat de huurbaas of woningcorporatie actie onderneemt. Eén op de vijf deelnemers weet niet wat hij/zij kan doen om de huurbaas of woningcorporatie over te halen om te verduurzamen (21%) en/of geeft aan dat de huurbaas of woningcorporatie geen behoefte heeft om te verduurzamen (20%).

Vier op de tien (41%) deelnemers is bereid meer huur te betalen als de woningcorporatie investeert in verduurzaming van de woning en er meer bespaard wordt op de energierekening. Een kwart (25%) is niet bereid om meer huur te betalen omdat dit gezien wordt als de verantwoordelijkheid van de huurbaas of woningcorporatie.

Bijna twee derde van de deelnemers (64%) neemt zelf al kleine energiebesparende maatregelen zoals het aanschaffen van een besparende douchekop, tochtstrips en bijvoorbeeld radiatorfolie.

De helft (53%) van de deelnemers wil graag ondersteund worden met het verduurzamen van de woning door een tegemoetkoming in de kosten en ruim vier op de tien (46%) wil graag meer informatie specifiek over het verduurzamen van de woning. Een kwart (24%) heeft geen behoefte aan ondersteuning op het gebied van verduurzaming van de woning.