Waar staat je gemeente

In december 2020 en januari 2021 is er een burgerpeiling uitgevoerd, de eerdere peiling ‘Waar staat je gemeente’ was in 2017. De peiling geeft inzicht in hoe inwoners denken over hoe ‘hun gemeente’ het doet. Hoe het staat met de kwaliteit van de dienstverlening, de veiligheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en de voorzieningen. De standaard vragenset van de VNG (de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt) is ingezet, zodat ook een benchmark uitgevoerd kon worden. We kunnen op deze manier bekijken of we als gemeente de goede dingen op een goede manier doen of dat bijsturing nodig is. De vragenlijst is ingevuld door inwoners die hier door middel van een steekproef een brief over hebben ontvangen. Daarnaast is de vragenlijst uitgezet bij het inwonerspanel. In totaal hebben 952 inwoners de vragenlijst ingevuld. De resultaten uit het rapport worden de komende weken verwerkt in het online dashboard op Waarstaatjegemeente.nl. Op basis van de uitkomsten, hieronder op hoofdlijnen beschreven, gaat de ambtelijke organisatie verder aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, de veiligheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en de voorzieningen.