Vuurwerkverbod

Hartelijk dank voor uw reactie over het onderwerp vuurwerkverbod. Rondom dit onderwerp hebben er twee onderzoeken plaatsgevonden. Gezien de vele reacties van inwoners met daarin het verzoek voor een open antwoord mogelijkheid tijdens de eerste uitvraag, besloten we om het onderzoek opnieuw aan iedereen toe te zenden met daarin de mogelijkheid om ook een toelichting te geven op het door u gegeven antwoord.

Op 8 en 22 januari 2019 bespreekt de gemeenteraad de uitkomsten van het Inwonerspanel Waalre én de enquête van het ED over een eventueel vuurwerkverbod. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd op basis van de enquêteresultaten opdracht te verlenen aan het college om met een voorstel te komen voor de jaarwisseling van 2019-2020 e.v. met daarin de volgende scenario’s:

  • Een algeheel vuurwerkverbod
  • Een algeheel vuurwerkverbod met een centraal afgestoken vuurwerk
  • Vuurwerkvrije zones
  • De huidige situatie

De gemeenteraad neemt op basis van dit voorstel een definitief besluit over hoe omgegaan wordt met vuurwerk in Waalre. Zodra dit duidelijk is, worden de inwoners van Waalre hierover geïnformeerd.

Voor beide uitvragen is een rapport opgesteld. De open antwoorden zijn vanuit privacy overweging niet letterlijk opgenomen in het rapport, maar wel meegenomen in de analyse door de gemeente Waalre.