Visie op wonen

Hartelijk dank voor uw reactie over het onderwerp wonen.

De resultaten van de enquête over de Visie op Wonen in Waalre worden gebruikt in de nieuwe Woonvisie.

Inwoners van Waalre hebben de afgelopen maanden op verschillende manieren input geleverd voor de Visie op goed wonen in Waalre. In oktober 2018 is gestart met een online wooncafé waarin jongeren uit Waalre van 18-35 jaar met elkaar in gesprek gingen over het wonen en leven in Waalre, gevolgd door een fysiek wooncafé in het Huis van Waalre op 24 oktober, waarbij zo’n 55 inwoners van Waalre aanwezig waren.

De resultaten uit beide wooncafé’s hebben we via de enquête voorgelegd aan het inwonerspanel om te toetsen of de in de wooncafé ‘s ingebrachte thema’s en aandachtspunten door een grotere groep inwoners van Waalre gedeeld worden en om nog meer input te krijgen wat de inwoners belangrijk vinden voor het wonen in Waalre. Dit heeft geleid tot 6 thema’s die door de inwoners belangrijk worden gevonden:

  • Woningen voor iedereen in elke levensfase
  • Een groene en ruime woonomgeving
  • Een veilige woon- en leefomgeving
  • Goede bereikbaarheid van stad, snelwegen en werkgelegenheid
  • Aantrekkelijke voorzieningen voor dagelijkse behoeften
  • Sociale gemeenschap
  • Inwoners en gemeente doen het samen

Op dit moment wordt de Visie op goed wonen in Waalre uitgeschreven, waarin alle input uit de wooncafé ’s en het inwonerspanel wordt verwerkt binnen deze zes thema’s. De Visie op Goed Wonen in Waalre wordt naar verwachting in maart 2019 afgerond en zal dan te vinden zijn op de website van de gemeente.