Veiligheid

Hartelijk dank voor uw reactie over het onderwerp veiligheid. De resultaten van de enquête over veiligheid in de gemeente Waalre hebben als input gediend voor het bepalen van de prioritaire thema’s uit het beleidsplan integrale veiligheid voor de periode 2019 – 2021.

De prioritaire thema’s zijn thema’s op het gebied van veiligheid die de komende vier jaar extra aandacht behoeven in de gemeenten van het politiebasisteam de Kempen (Oirschot, Reusel- de Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, Veldhoven, Best en Waalre).

Op dit moment wordt het Uitvoeringsplan veiligheid voor de komende twee jaar (2019 – 2020) geschreven. Dit plan bevat concrete maatregelen in de gemeente Waalre t.a.v. de prioritaire thema’s op het gebied van veiligheid uit het overkoepelende beleidsplan. Specifieke accenten uit de enquête worden meegenomen in het uitvoeringsplan veiligheid.

Enkele uitkomsten:

  • Respondenten geven aan dat het gemiddelde veiligheidsgevoel op 7,9 ligt. Het verschil tussen Waalre, Aalst en Ekenrooi is zeer minimaal;
  • De prioriteiten op het gebied van veiligheid liggen volgens respondenten bij te hard rijden, woninginbraken en auto-inbraken;
  • Bijna zes op de tien respondenten maakt zich soms of vaak druk over de inbraakveiligheid van de woning;
  • Het merendeel van de respondenten geeft aan neutraal te denken over de aandacht die de gemeente heeft voor het verbeteren van de veiligheid in de buurt, de mate van voorlichting over de aanpak van veiligheid, het adequaat reageren op meldingen en klachten over onveiligheid en woonoverlast en in hoeverre de gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van de veiligheid in de buurt;
  • Maar 48% van de respondenten heeft een app-groep in de buurt én is deelnemer. Dit terwijl 74% een veiliger gevoel ervaart door het deelnemen aan de BuurtWhatsApp.