Recreatie en toerisme

Eind november/begin december 2020 hield de gemeente Waalre een enquête onder haar inwoners over recreatie en toerisme. Zij weten natuurlijk als geen ander wat de mooie, bezienswaardige en interessante plekken in Waalre zijn. We wilden weten of zij zaken missen op het gebied van recreatie en toerisme en of er genoeg te beleven is in Waalre. Daarnaast hielden we een onderzoek onder ondernemers in de recreatie en toerisme-branche, zoals horeca-ondernemers, Bed&Breakfast eigenaren, organisatoren van evenementen etc.

Inwoners en organisatie denken mee

De informatie uit deze onderzoeken gebruiken we bij het maken van de nota Recreatie en toerisme in Waalre. Een denktank van organisaties en bedrijven kreeg in januari 2021 een presentatie over de resultaten van de onderzoeken en de uitwerking daarvan in mogelijke toekomstscenario’s. Op 3 februari is een online Recreatie en Toerisme café voor inwoners van Waalre. Daarin kunnen zij hun reactie geven op de resultaten van de onderzoeken en de mogelijke toekomstscenario’s.

Resultaten

De enquête over recreatie en toerisme is door 494 inwoners ingevuld. Hieronder geven we u een aantal resultaten uit het inwonerspanel.

De top 5 van plekken die inwoners graag aan hun bezoekers laten zien ziet er zo uit:

  1. De bossen in de omgeving
  2. ’t Loon
  3. De Markt in Waalre
  4. Gat van Waalre / de Meeris
  5. Oude Willibrorduskerkje

Bijna twee derde (65%) wandelt meerdere keren per week als recreatieve activiteit. 41% fietst of wielrent meerdere keren per week.

Er zijn enkele stellingen aan de deelnemers voorgelegd. Hieruit blijkt het volgende:
Twee derde (65%) van de respondenten vindt dat Waalre moet investeren in de kwaliteit van de fiets-, wandel-en ruiterroutes.

Ruim de helft (53%) vindt dat Waalre voldoende mogelijkheden voor haar inwoners heeft om te recreëren.

Vier op de tien (41%) vindt dat Waalre ook moet investeren in recreatieve mogelijkheden voor inwoners uit de regio.

Een derde (34%) vindt dat er in Waalre niet voldoende te beleven is op het gebied van kunst en cultuur.

Op de vraag waar Waalre vooral in moet investeren worden natuurontwikkeling (56%) en verbetering van de wandel-, fiets- en ruiterpaden (54%) het meest genoemd. Daarna worden ook kunst en cultuur (23%), informatievoorziening (21%) en meer evenementen (20%) aangegeven.