Preventieakkoord

Terugkoppeling inwonerspanel Lokaal preventieakkoord 30 maart – 11 april 2021

Eind maart/begin april 2021 hield de gemeente Waalre een enquête onder haar inwoners over het lokaal preventieakkoord ‘Gezond Waalre’. De gemeente Waalre stelde samen met inwoners en verschillende lokale partijen het lokaal preventieakkoord op over de thema’s ‘Gezonde leefstijl voor jong en oud’ en ‘Het ontmoedigen van het gebruik van alcohol en andere drugs’. Het doel: een gezond en vitaal Waalre. Het lokaal preventieakkoord is een vervolg op het Nationaal Preventieakkoord.

Naast het inwonerspanel hebben tevens niet panelleden de mogelijkheid gekregen om via een open link de vragenlijst online in te vullen. Ook zijn er twee online bijeenkomsten georganiseerd waar inwoners en lokale partijen met elkaar in gesprek zijn gegaan. Hierbij zijn ervaringen, knelpunten, inzichten en meningen gedeeld om samen te kijken hoe we deze binnen de gemeente Waalre kunnen oplossen. Alle inbreng is meegenomen in het akkoord ‘Gezond Waalre’ dat in september 2021 ondertekend wordt.

Resultaten enquête inwonerspanel

De enquête over het lokaal preventieakkoord is ingevuld door 494 respondenten. Hieronder geven we u een aantal resultaten.

Gezonde leefstijl
Acht op de tien (79%) respondenten voelt zich gezond. Ruim negen op de tien (94%) respondenten is van mening te weten welke voeding gezond en welke voeding ongezond is.

Voor drie kwart (75%) van de respondenten speelt gezonde voeding een belangrijke rol in het leven. Vier op de tien (40%) respondenten vindt niet dat zij gezonder moeten gaan eten.

Bijna zes op de tien (57%) respondenten is van mening dat corona een negatieve invloed heeft (gehad) op zijn/haar leven. Een kwart (24%) oordeelt hier neutraal en één op de vijf (19%) is het hier (zeer) mee oneens. Respondenten t/m 34 jaar zijn vaker van mening dat corona een negatieve invloed heeft (gehad) op zijn/haar leven dan respondenten van 35 en ouder.

Gebruik van alcohol en andere drugs
Bijna de helft (47%) van de respondenten drinkt wel eens alcohol en één op de vijf (21%) drinkt vaak alcohol. Respondenten t/m 34 jaar drinken in vergelijking tot respondenten van 35 jaar en ouder vaker geen alcohol. De helft (49%) van de respon-denten drinkt alleen in het weekend. Eén op de vijf (20%) drinkt dagelijks alcohol.

Het merendeel van de respondenten (92%) rookt nooit. Van de respondenten die wel eens roken (8%) rookt bijna zes op de tien (56%) dagelijks.

Het merendeel van de respondenten (97%) gebruikt nooit drugs.