Omgevingsvisie

De gemeente Waalre heeft het inwonerspanel middels een online enquête gevraagd hoe zij de toekomst van Waalre zien. 456 inwoners hebben de complete vragenlijst ingevuld. Deze uitkomsten worden meegenomen bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie.

Hoe ziet de gemeente Waalre er over 10 jaar uit, en hoe over 20 jaar? Die vragen stonden centraal bij het afgelopen inwonerspanel. In aanloop naar de Omgevingswet – die op 1 januari 2021 van kracht wordt – is de gemeente Waalre op zoek gegaan naar wat haar inwoners belangrijk vinden voor de toekomst. Op 17 februari zijn tijdens een werkatelier inwoners gevraagd naar hun dromen over de toekomst van Waalre. De uitkomsten hiervan worden opgenomen in de droombeelden-notitie. Deze notitie is vanaf de tweede helft van mei terug te vinden via de gemeentelijke website.

Resultaten
De vragenlijst van het inwonerspanel is door 456 inwoners ingevuld. Hieronder enkele van de resultaten van het inwonerspanel op een rijtje.

  • Twee derde (66%) verwacht over 20 jaar nog altijd naar de supermarkt te gaan in plaats van alles online te bestellen.
  • Ruim de helft (53%) vindt dat Waalre de beste woongemeente van Zuid-Nederland is en dat de beschikbare ruimte alleen voor woningen en niet voor bedrijven ingezet moet worden. Bijna drie op de tien (28%) is het hier niet mee eens.
  • Ruim de helft (55%) gelooft niet dat men over 20 jaar geen eigen auto meer bezit en/of deze deelt met anderen. De helft (48%) van de respondenten denkt binnen nu en 10 jaar wel een elektrische auto aan te schaffen.
  • Over het benutten van alle geschikte plekken in Waalre voor het opwekken van schone energie (zon en wind) is er geen uitgesproken mening: bijna evenveel respondenten zijn het hier mee eens (38%) als oneens (34%). Zeven op de tien (70%) vindt dat de natuur moet blijven zoals deze nu is, ook als bijvoorbeeld voor vervoer, klimaat of wonen behoefte is aan deze ruimte.
  • De helft (50%) vindt dat voor een goede doorstroming op de woningmarkt, er in Waalre alleen nog woningen voor starters en senioren moeten worden gebouwd.
  • Het merendeel (92%) is het niet eens met het idee dat over 10 jaar in Waalre geen eigen tuinen meer zijn, maar enkel gezamenlijke buitenplaatsen.