Goed voor mekaar

Eind 2019 is er een onderzoek geweest onder het Inwonerspanel van gemeente Waalre over Goed voor Mekaar Waalre. Dit is de verbindende schakel tussen mensen met een hulpvraag en vrijwilligers(organisaties) in de gemeente Waalre. In totaal hebben 492 inwoners de vragenlijst ingevuld.

Er is onder andere gevraagd naar de bekendheid van Goed voor Mekaar Waalre. 42% van de respondenten was voor deze vragenlijst reeds bekend met Goed voor Mekaar. De meest bekende onderdelen van Goed voor Mekaar zijn het online platform voor vraag & aanbod van vrijwilligerswerk op www.goedvoormekaarwaalre.nl (59%) en de vrijwillige hulpdienst (49%) voor begeleid vervoer en hulp bij boodschappen en klussen.

Een minderheid (5%) van de respondenten heeft wel eens een beroep gedaan op Goed voor Mekaar Waalre. Wel blijkt dat 58% van de respondenten de afgelopen twaalf maanden vaak of af en toe vrijwilligerswerk te hebben gedaan. De belangrijkste reden hiervoor is betrokkenheid; mensen willen helpen/iets willen verbeteren (65%) of omdat iemand het leuk vindt (65%). De belangrijkste reden die de respondenten aangeven om géén vrijwilligerswerk te doen is tijdsgebrek/te druk vanwege een baan, zorgtaak of het heb hebben van andere prioriteiten.

Op de vraag hoe Goed voor Mekaar Waalre het aantal vrijwilligers en haar bekendheid kan vergroten werd onder andere meer zichtbaarheid aangegeven. Bijvoorbeeld in de Schakel, flyers en/of posters ophangen bij verenigingen, en actief naar de mensen toe gaan door bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij activiteiten of evenementen. Daarnaast gaven enkelen ook aan dat het tegenwoordig lastig kan zijn om mensen te werven vanwege drukke banen. Meer kortdurende projecten zouden beter aansluiten dan langdurig vrijwilligerswerk op één plek.

Vervolg
De resultaten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van Goed voor Mekaar Waalre. Dit jaar gaan we met uw tips aan de slag om de zichtbaarheid te vergroten. Hartelijk dank voor in het invullen en meedenken.