Veense Samenleving

De tweede peiling van 2017 onder het burgerpanel Veenendaal is afgerond. De resultaten staan nu online.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De resultaten op de diverse enquêtevragen worden teruggekoppeld aan de ambtelijke opdrachtgevers, meestal beleidsmedewerkers. Zij betrekken deze resultaten bij hun ambtelijke advisering.