Straatintimidatie

Vorig jaar heeft u een vragenlijst ingevuld over straatintimidatie in Veenendaal. Bedankt voor uw bijdrage aan dit onderzoek!

De gemeente was benieuwd naar de omvang van de problematiek van dit onderwerp. Uit evaluatie van alle gegeven antwoorden is de conclusie getrokken dat de problematiek in Veenendaal niet prominent aanwezig is.

Aan de hand van een memo heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over dit onderzoek. U kunt, als u geïnteresseerd bent, dit stuk en de relatief korte behandeling tijdens de commissievergadering terugvinden via veenendaal.raadsinformatie.nl. U kunt dan doorklikken naar de commissievergadering van donderdag 12 december 2019 en vindt dit onderwerp onder agendapunt 21.