Sport

Enige tijd geleden werd aan u en de andere deelnemers van het inwonerspanel van de gemeente Veenendaal een enquête voorgelegd over sport. Als u aan dit onderzoek heeft deelgenomen, dan willen we u daarvoor hartelijk danken.

We hebben de uitkomsten van het burgerpanel gebruikt als ‘startfoto’ voor het Sportakkoord Veenendaal. Het geeft ons richting waar we ons op moeten richten met het Sportakkoord Veenendaal.

Daarnaast gaan we het gebruiken bij de uitvoering van het beleidskader sport en bewegen 2020 – 2023 ‘Sport verbindt Veenendaal’. Met de door de leden van het burgerpanel gegeven antwoorden weten we waar we prioriteit aan moeten geven in de uitvoering van het beleidskader. Hiermee gaan we op korte termijn mee aan de slag.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage!