Reputatie

Over het onderzoek

Gemeente Veenendaal wil graag ontdekken hoe inwoners over de gemeente denken (huidige reputatie) en wat zij belangrijk vinden in de communicatie vanuit de gemeente. In opdracht van gemeente Veenendaal heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel Veenendaal.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van dinsdag 10 mei tot en met woensdag 25 mei 2022. Er zijn 1983 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 1047 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 53%. Niet-panelleden van binnen en buiten gemeente Veenendaal hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst in te vullen. Zij zijn uitgenodigd via de communicatiekanalen van de gemeente (social media en de website van de gemeente). 78 inwoners hebben gebruik gemaakt van de open link. In totaal hebben 1125 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) naar leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 119 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 246 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 357 reacties
 • 65 jaar en ouder: 396 reacties
 • Onbekend: 7 reacties

Samenvatting van de resultaten

 • Zes op de tien (61%) deelnemers vindt gemeente Veenendaal een betrouwbare organisatie.
 • Ruim vier op de tien (45%) deelnemers weet wat gemeente Veenendaal in hun woonplaats doet. Deelnemers jonger dan 35 jaar zijn het hier minder vaak mee eens dan de oudere deelnemers.
 • Ruim de helft (55%) van de deelnemers vindt dat het straatbeeld van gemeente Veenendaal er verzorgd uit ziet. Een kwart (25%) vindt dit niet.
 • Ook is ruim de helft (55%) van mening dat gemeente Veenendaal haar best doet om genoeg woningen te bouwen voor de toekomst.
 • Bijna de helft (46%) vindt dat er een goede verdeling tussen huizen, bedrijventerreinen en natuur is. Deelnemers jonger dan 35 jaar zijn het hier vaker mee eens dan de oudere deelnemers.
 • Twee op de vijf (40%) vindt gemeente Veenendaal een groene gemeente die zich inzet voor het klimaat.
 • Ruim de helft (54%) vindt dat gemeente Veenendaal iedereen de mogelijkheid geeft om mee te doen in de samenleving.
 • Het merendeel (46%) van de deelnemers oordeelt neutraal over hoe goed gemeente Veenendaal omgaat met het gemeenschapsgeld en hoe goed dit wordt besteed. Drie op de tien (29%) vindt dat er goed wordt omgegaan met het gemeenschapsgeld.
 • Wanneer men contact heeft met de gemeente, vindt bijna zes op de tien (56%) dat men goed wordt geholpen. Zes op de tien (60%) heeft een positieve indruk van medewerkers van de gemeente Veenendaal.
 • De twee grootste verbeterpunten voor de gemeente Veenendaal die deelnemers noemen zijn bewust met de omgeving omgaan (19%) en de kwaliteit van de dienstverlening (19%).
 • Deelnemers aan dit onderzoek vinden de volgende drie aspecten het meest belangrijk voor de gemeente: betrouwbaarheid (47%), transparantie (24%) en behulpzaamheid (19%).
 • Deelnemers worden het liefst per e-mail (65%) op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de gemeente.

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten van het reputatieonderzoek geven inzicht in hoe inwoners naar de gemeente kijken en wat zij van de gemeente verwachten. De uitkomsten worden gebruikt bij het verbeteren van het contact met en communicatie naar inwoners. Daarbij kan gedacht worden aan de manier waarop gecommuniceerd wordt, de te bespreken onderwerpen of het moment waarop inwoners geïnformeerd worden.