Lampegiet

Over het onderzoek

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Veenendaal besloten om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van nieuwbouw voor Theater Lampegiet met toevoeging van een kleine zaal en met mogelijk een aantal bioscoopzalen. Om tot een goede uitwerking van dit plan te komen, vindt gemeente Veenendaal het belangrijk om te weten welke ideeën, verwachtingen en wensen er zijn. In opdracht van gemeente Veenendaal heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel Veenendaal. Ook niet-panelleden van binnen en buiten Veenendaal hebben de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van vrijdag 29 april tot en met zondag 15 mei 2022. Er zijn 1984 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 1180 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 59%. Niet-panelleden van binnen en buiten gemeente Veenendaal hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst in te vullen. Zij zijn uitgenodigd via de communicatiekanalen van de gemeente (social media en de website van de gemeente). 800 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid via een zogenaamde open link. In totaal hebben 1980 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) per leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 345 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 505 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 535 reacties
 • 65 jaar en ouder: 494 reacties
 • Onbekend: 101 reacties

Samenvatting van de resultaten

Bijna drie kwart (73%) van de deelnemers bezoekt 1 keer per jaar of vaker Theater Lampegiet voor een voorstelling of een andere activiteit.

 • Van de deelnemers die het theater bezoeken, gaat men met name naar cabaretvoorstellingen (62%) en theaterconcerten / muziekvoorstellingen (60%). Twee derde (32%) gaat naar een musical en bijna drie op de tien (28%) bezoekt toneelvoorstellingen.

Het merendeel (44%) van de deelnemers die het theater niet bezoekt, doet dit omdat men niet in podiumkunsten geïnteresseerd is. Een derde (34%) bezoekt het theater niet omdat het programma van het theater hen niet aanspreekt. Eén op de zes (17%) gaat niet naar Theater Lampegiet omdat het niet in hun budget past.

 • Twee derde (67%) van de deelnemers vindt het toevoegen van een kleine zaal voor kleinere, intiemere voorstellingen aan het theater een goed idee, ondanks dat dit ten opzichte van de huidige situatie om een extra investering vraagt. Eén op de zes (17%) vindt dit geen goed idee.

Twee derde (65%) van de deelnemers vindt een bioscoop als extra voorziening in het theater een waardevolle toevoeging voor Veenendaal, ondanks dat dit ten opzichte van de huidige situatie om een extra investering vraagt. Een kwart (24%) vindt het geen waardevolle toevoeging voor Veenendaal.

 • Wensen, verwachtingen en/of ideeën die men heeft voor een nieuw theater betreffen met name:
 • betere toegankelijkheid (fysiek zowel als qua budget)
 • groter aanbod (grotere producties/bekende artiesten)
 • meer functies (amateurs, congressen, bioscoop, horeca)

Wat doen we met de uitkomsten?

Dit onderzoek is onderdeel van een uitgebreide markt-consultatie naar de theaterfunctie, maar ook naar een bioscoop- en horecafunctie. Naast dit inwonerspanel worden gesprekken gevoerd met relevante partijen en worden data geanalyseerd. De resultaten van dit inwonerspanel worden meegenomen in de verdere planvorming van het theater.