Detailhandel

Over het onderzoek

Gemeente Veenendaal vindt het belangrijk dat er een aantrekkelijk winkelaanbod is waar inwoners terecht kunnen voor de benodigde boodschappen. In opdracht van gemeente Veenendaal heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel, om te weten wat inwoners van het winkelaanbod in gemeente Veenendaal vinden.

Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd door Ginder. Beide rapporten zijn te vinden op www.veenendaal.nl/detailhandelsbeleid en u kunt daar tot 7 november ook op de onderzoeksresultaten reageren. Op 26 januari wordt het Detailhandelsbeleid besproken in een vergadering van de gemeenteraad.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van maandag 29 augustus tot en met zondag 18 september 2022. Er zijn 2133 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 1063 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 50%. Niet-panelleden van binnen en buiten gemeente Veenendaal hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst in te vullen. Zij zijn uitgenodigd via de communicatiekanalen van de gemeente (social media en de website van de gemeente). 72 inwoners hebben gebruik gemaakt van de open link. In totaal hebben 1135 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) naar leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 127 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 259 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 364 reacties
 • 65 jaar en ouder: 385 reacties

Samenvatting van de resultaten

Dagelijkse boodschappen

 • Het grootste deel van de dagelijkse boodschappen wordt door de deelnemers met name in Veenendaal-Centrum (21%), De Ellekoot (17%) en Buurtstede Veenendaal-Oost (15%) gedaan. Deelnemers jonger dan 35 jaar gaan vaker naar Buurtstede Veenendaal-Oost dan deelnemers van 35 jaar en ouder.
 • De belangrijkste redenen in het algemeen om het grootste deel van de boodschappen in een winkel(gebied) te doen, zijn dat het dichtst bij huis is (72%), bereikbaarheid per fiets (32%) en de omvang van het winkelaanbod (29%). Deelnemers van 50 jaar en ouder noemen de bereikbaarheid per fiets vaker dan deelnemers van 35 jaar en ouder.
 • Voor Veenendaal-Centrum is – naast de algemene redenen – ook de aanwezigheid van bepaalde winkels ook een belangrijke reden om daar de boodschappen te doen (45%). Voor De Ellekoot is de kwaliteit van het winkelaanbod (43%) ook belangrijk. De deelnemers die de meeste boodschappen in de Buurtstede Veenendaal-Oost doen, zijn de aanwezigheid van bepaalde winkels (35%) en de parkeermogelijkheden (34%) ook belangrijk.
 • Vier op de tien (40%) mist winkels in het winkelgebied waar men doorgaans het grootste deel van de dagelijkse boodschappen doet. Dit betreft met name een slager, bakker en drogist. In Veenendaal-Centrum noemt met vooral grote ketens als Zara, Primark en Media Markt. In De Ellekoot noemt men een schoenwinkel/-maker, Action en een dierenwinkel. In Buurtstede Veenendaal-Oost noemt men met name een slager, een bakker en Hema.
 • Veel genoemde voordelen van de winkelgebieden zijn nabijheid, gezelligheid en aanbod. Vooral voor winkelgebieden Dr. Slotemaker de Bruïneplein en Buurtstede Veenendaal-Oost wordt ook (gratis) parkeren genoemd.
 • Qua verbeterpunten wordt leegstand, fietsenstalling, openingstijden en zwerfafval genoemd.
 • Om (nog) vaker de dagelijkse boodschappen in Veenendaal te doen, wordt over het algemeen vooral de aanwezigheid van bepaalde winkels (29%), de omvang van het winkelaanbod (26%), het parkeertarief (25%) en de sfeer en uitstraling van het winkelgebied (24%) genoemd.

Recreatief winkelen

 • Het grootste deel van de recreatieve aankopen wordt door de deelnemers met name in Veenendaal-Centrum (65%) en online (20%) gedaan.
 • De belangrijkste redenen in het algemeen om het grootste deel van de recreatieve aankopen in een winkel(gebied) te doen, zijn de omvang van het winkelaanbod (59%), dat het het dichtst bij huis is (39%) en de aanwezigheid van bepaalde winkels (39%). Deelnemers jonger dan 35 jaar noemen vaker omvang winkelaanbod, kwaliteit winkelaanbod, bepaalde winkel(s) en openingstijden winkels naar Buurtstede Veenendaal-Oost dan deelnemers van 35 jaar en ouder als reden.
 • Voor deelnemers die deze aankopen in Veenendaal-Centrum doen is – naast de algemene redenen – ook de bereikbaarheid per fiets een belangrijke reden om daar de boodschappen te doen (46%).
 • Voor online shopping is juist online gemak (73%), omvang van het winkelaanbod (43%) en het prijsniveau van het winkelaanbod het belangrijkst.
 • De helft (49%) mist winkels in het winkelgebied waar men doorgaans het grootste deel van de recreatieve aankopen doet. Vooral Primark, Mediamarkt, Lidl en Dille en Kamille worden genoemd.
 • De meest genoemde reden waarom deelnemers het vaakst hun recreatieve aankopen buiten Veenendaal doen is het aanbod: de winkels / voorzieningen die men zoekt, zitten niet in Veenendaal (83%).
 • Veel genoemde voordelen van de winkelgebieden voor recreatief winkelen zijn het aanbod, gezelligheid en de bereikbaarheid.
 • Qua verbeterpunten wordt vooral leegstand, parkeertarieven en openingstijden genoemd.
 • Om (nog) vaker de recreatieve aankopen in Veenendaal te doen, wordt over het algemeen vooral de aanwezigheid van bepaalde winkels (35%), de omvang van het winkelaanbod (33%) en het parkeertarief (25%) genoemd.

Doelgericht winkelen

 • Het grootste deel van de doelgerichte aankopen wordt door de deelnemers met name in Woonboulevard Groeneveldselaan (62%) en Grote Beer (13%) gedaan.
 • De belangrijkste redenen in het algemeen om het grootste deel van de doelgerichte aankopen in een winkel(gebied) te doen, zijn de omvang van het winkelaanbod (51%), dat het het dichtst bij huis is (46%) en de bereikbaarheid per auto (36%).
 • Voor deelnemers die deze aankopen in Woonboulevard Groeneveldselaan doen is – naast de algemene redenen – ook de aanwezigheid van bepaalde winkels een belangrijke reden om daar de doelgerichte aankopen te doen (38%).
 • Een derde (34%) mist winkels in het winkelgebied waar men doorgaans het grootste deel van de doelgerichte aankopen doet. Er wordt vooral Ikea, Hornbach en een tuincentrum (Intratuin) genoemd.
 • De meest genoemde reden waarom deelnemers het vaakst hun doelgerichte aankopen buiten Veenendaal doen is het aanbod: de winkels / voorzieningen die men zoekt, zitten niet in Veenendaal (87%).
 • Veel genoemde voordelen van de winkelgebieden voor doelgericht winkelen zijn de (gratis) parkeergelegenheid en het ruime winkelaanbod.
 • Qua verbeterpunten wordt vooral uitstraling (verpaupering), sfeer en openingstijden genoemd.
 • Om (nog) vaker de doelgerichte aankopen in Veenendaal te doen, wordt over het algemeen vooral de aanwezigheid van bepaalde winkels (29%) en de omvang van het winkelaanbod (27%) genoemd.

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de Actualisatie Detailhandelsbeleid die in januari op de agenda van de gemeenteraad staat. Daarna zullen deze ook besproken worden met de diverse winkeliersverenigingen en waar mogelijk verder uitgewerkt.