Cultuurbeleid

Cultuur in Veenendaal

Met maar liefst 138 nationaliteiten is Veenendaal met recht een multiculturele stad te noemen.
Samen met inwoners van de stad zijn we als gemeente bezig om nieuw cultuurbeleid te ontwikkelen. Er wordt met veel inwoners en (culturele) instellingen gesproken. Met zowel amateurkunstenaars als ook met professionele kunstenaars en organisaties. Ook is het inwonerspanel ingezet, waar ruim 600 inwoners op hebben gereageerd. Bedankt daarvoor!

Het inwonerspanel heeft uitvoerig geantwoord op vragen als: voor welke groepen of inwoners zou je graag in het bijzonder aandacht willen bij het ontwikkelen van nieuw cultuurbeleid? Waar moeten we bij het ontwikkelen van beleid aandacht aan schenken? Wat gaat er goed in Veenendaal op het gebied van cultuur en is er iets dat je mist in Veenendaal op cultureel gebied?

Cultuur is belangrijk voor Veenendaal
We vinden cultuur heel belangrijk voor onze Veense samenleving en dit wordt onderstreept door de reacties op de vragenlijst: 79% van de inwoners vindt een uitgebreid cultureel klimaat belangrijk. Bij het begrip cultuur wordt vaak gedacht aan de professionele en georganiseerde cultuur. Het begrip cultuur willen we echter graag breder benaderen. Het gaat bij cultuur bijvoorbeeld niet alleen om klassiek ballet, maar ook om rock, hiphop, orgelconcerten en het levenslied. En het gaat behalve om bezoek aan podia of musea ook om zelf zingen in een koor of zelf stamboomonderzoek doen en om vrijwilligerswerk voor een fanfare, festival of historische vereniging.

De mening van Veenendalers helpt ons als gemeente om richting te geven aan wat we belangrijk vinden op het gebied van cultuur. Hoe ziet Veenendaal er over 10 jaar uit? En hoe past dat bij alle andere ontwikkelingen waar we in Veenendaal mee bezig zijn?

Resultaten
De enquête levert waardevolle informatie op. Zo vinden bijvoorbeeld negen op de tien respondenten het (zeer) belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan het terugdringen van eenzaamheid (92%) en het aantrekkelijker maken van de buurt (89%). Ruim acht op de tien noemt ook het versterken van samenhorigheid tussen inwoners (84%) als belangrijk aandachtspunt, juist in een stad met inwoners met zoveel verschillende achtergronden. Ook het behoud van historische panden en buitenplaatsen (83%) en de culturele ontwikkeling van kinderen (82%) worden genoemd als onderwerpen die zij (zeer) belangrijk vinden om aandacht aan te schenken.

Daarnaast vinden inwoners het van belang om Veense tradities te behouden, te vertellen over de geschiedenis van Veenendaal en de persoonlijke ontwikkeling van inwoners te stimuleren. En zeker niet nieuw om te horen, maar een bevestiging van het huidige cultuurbeleid is de rol van culturele activiteiten voor de economische ontwikkeling van Veenendaal en het verlevendigen van het centrum.

Op de vraag voor welke doelgroep we in het bijzonder aandacht moeten hebben bij het ontwikkelen van nieuw cultuurbeleid springen kinderen in de basisschoolleeftijd eruit evenals jongeren, maar ook inwoners met lage inkomens.

Belangrijke input voor het nieuwe cultuurbeleid
Al met al waardevolle informatie voor de ontwikkeling van nieuw cultuurbeleid. In deze tijd waarin de coronamaatregelen een enorme impact hebben op ons allemaal wordt meer dan eens duidelijk dat cultuur glans geeft aan Veenendaal, zorgt voor levendigheid in de stad en verbinding tussen inwoners. Wanneer we uit de coronacrisis komen willen we startklaar zijn om aan de slag te gaan met het nieuwe cultuurbeleid!