Branding

Over het onderzoek

Sinds enkele jaren brengen we de gemeente Veenendaal onder de aandacht als een fijne plek om te wonen, werken en leven. Dat doet de gemeente in samenwerking met diverse Veense organisaties. Op deze wijze wil de gemeente het comfortabele, ondernemende en verbindende karakter van Veenendaal laten zien. In opdracht van gemeente Veenendaal heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek, over het op de kaart zetten van de gemeente Veenendaal, uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel Veenendaal. De gemeente heeft er in eerste instantie voor gekozen om het onderzoek niet te presenteren als een ‘Dit is Veenendaal’ onderzoek, dit om de deelnemer niet van te voren te sturen in zijn/haar denkrichting.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd in december 2021 en januari 2022. Er zijn 1.999 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 1.222 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 61%.

Aantal reacties (respons) per leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 132 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 242 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 397 reacties
 • 65 jaar en ouder: 445 reacties
 • Onbekend: 6 reacties

Vergeleken met de bevolking van de gemeente Veenendaal zijn er relatief weinig reacties van inwoners tussen de 16 en 34 jaar en relatief veel van 50 jaar en ouder. Door het toevoegen van een weging op leeftijd zijn de resultaten aangepast zodat er een betere afspiegeling ontstaat van de leeftijdsverdeling binnen de gehele gemeente. Op deze manier geven de resultaten een beter beeld van de gemeente Veenendaal.

Samenvatting van de resultaten

 • De helft (52%) van de deelnemers is trots op Veenendaal. Vier op de tien deelnemers (41%) heeft hier geen uitgesproken mening over.
 • Ze zijn vooral trots op:
 • De vele en goed onderhouden fietspaden;
 • Goede bereikbaarheid;
 • Centrale ligging in het land;
 • De groene bosrijke omgeving;
 • Mooi/leuk centrum en winkelaanbod;
 • De vele voorzieningen;
 • Rustig en prettig wonen;
 • Zeven op de tien (71%) heeft voor dit onderzoek nog nooit eerder gehoord van “Dit is Veenendaal”.
 • Als de deelnemers de uitingen van “Dit is Veenendaal” krijgen gepresenteerd, blijkt de helft (50%) wel bekend te zijn met “Dit is Veenendaal”. De deelnemers geven aan het te kennen door #ditisveenendaal-magazine, #ditisveenendaal spread in de Rijnpost en door borden bij toegangswegen of snelwegen.

Wat doen we met de uitkomsten?

 • Het onderzoek geeft ons inzicht in de mate waarin mensen trots zijn op Veenendaal en op welke aspecten in het bijzonder. De inwoners zijn op de eerste plaats de ambassadeurs van Veenendaal. Als zij trots zijn, zullen ze dat ook doorvertellen. Daarom is de mening van inwoners heel belangrijk voor het merk Veenendaal.
 • We zien dit onderzoek ook als een nulmeting. Door dit onderzoek over bijvoorbeeld 1 of 2 jaar te herhalen, kunnen we zien op welke punten we zijn gegroeid.
 • De beantwoording geeft aan hoe inwoners Veenendaal beleven. Dat is zeer zinvolle informatie. Die kennis kunnen we inzetten bij visie en beleidstrajecten.
 • Tenslotte geeft dit onderzoek ons inzicht in hoe we de verschillende leeftijdsgroepen in Veenendaal het beste kunnen bereiken. In onze communicatie zullen we daar rekening mee houden.