Duurzaamheid

Over het onderzoek

Gemeente Scherpenzeel vindt het belangrijk om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen. Ze wil graag weten wat inwoners belangrijk vinden bij het toekomstbestendig maken van de gemeente. En hoe de gemeente de inwoners op weg kan helpen om zelf een duurzame stap te zetten. In opdracht van gemeente Scherpenzeel heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel over duurzaamheid. De uitkomsten van dit onderzoek vormen een bouwsteen voor het actualiseren van de uitvoeringsagenda duurzaamheid voor de komende jaren.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van dinsdag 21 maart tot en met maandag 10 april 2023. Er zijn 117 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 79 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 68%. Niet-panelleden van binnen en buiten gemeente Scherpenzeel hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst in te vullen. 57 inwoners hebben gebruik gemaakt van de open link. In totaal hebben 136 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) naar leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 17 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 36 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 47 reacties
 • 65 jaar en ouder: 34 reacties
 • Onbekend: 2 reacties

Samenvatting van de resultaten

Het merendeel (89%) van de respondenten woont in een koopwoning, zonder Vereniging van Eigenaren.

Acht op de tien (79%) respondenten heeft de woning al verduurzaamd.

Kopers die nog niet hebben verduurzaamd (17%) zien voornamelijk de volgende belemmeringen om de eigen woning energiezuiniger te maken*:

 • Ik vind de investering te groot (38%)
 • Ik weet niet wat het kost om mijn woning te verduurzamen (33%)
 • Ik heb niet voldoende geld om mijn woning te verduurzamen (29%)

Respondenten hebben de volgende energiebesparende maatregelen al uitgevoerd of zijn ermee bezig:

 • Scheiden van afval (99%)
 • Energie besparen door kleine maatregelen (94%)
 • Hoeveelheid afval verkleinen (80%)
 • Isoleren van de woning (74%)

Zes op de tien (58%) respondenten heeft interesse in een gezamenlijke inkoopactie om de woning energiezuiniger te maken. Een kwart (26%) heeft behoefte aan een warmtepomp. Eén op de zes heeft zou een gezamenlijke inkoopactie van HR++ glas (18%) en/of zonnepanelen (18%) willen.

Respondenten die hun tuin nog niet groener hebben gemaakt zien als belemmeringen voornamelijk dat zij het niet nodig vinden om hun tuin groener te maken (43%) .

Drie op de tien respondenten is geïnteresseerd in een subsidie op het afkoppelen van een regenpijp (31%), een regenton (31%) en een groen dak (29%). Eén op de vijf (21%) heeft hier geen interesse in.

Een kwart (24%) van de respondenten vindt de gemeente Scherpenzeel voldoende duurzaam. Drie op de tien (29%) is van mening dat de gemeente niet voldoende duurzaam is. Bijna de helft (47%) heeft hier geen uitgesproken mening over en oordeelt neutraal.

De gemeente moet volgens de respondenten prioriteit geven aan de volgende thema’s:

 1. Verduurzaming gebouwde omgeving (60%)
 2. Biodiversiteit (57%)
 3. Klimaatadaptatie (49%)

Ruim vier op de tien (46%) respondenten heeft nooit V.V. Scherpenzeel, Hockeyclub de Holestick, T.V. de Bree of Grand Café van het Kulturhus De Breehoek bezocht. Bijna al deze respondenten vinden gezond eten belangrijk (97%) en vinden het normaal om gezond te eten (92%). Bijna de helft zou vaker gezond willen eten (48%) en vindt het eetaanbod in de wijk voldoende (46%). Vier op de tien (43%) respondenten let op de gezondheid van de eetkeuze als men uit eten gaat.

Een kwart (26%) van de respondenten voelt een sterke verbinding met dorpsgenoten. De meerderheid (51%) heeft hier geen uitgesproken mening over en oordeelt neutraal.

De respondenten hebben ook geen uitgesproken mening over hun dorpsgenoten wat betreft gezond eten en het merendeel (64%) oordeelt neutraal.

Wat doen we met de uitkomsten?

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen. Daarom willen we graag weten wat inwoners belangrijk vinden bij het toekomstbestendig maken van de gemeente. En hoe wij de inwoners op weg kunnen helpen om zelf een duurzame stap te zetten.

We werken vanuit de Kadernotitie Duurzaamheid, waarbij diverse thema’s die voor Scherpenzeel belangrijk zijn, aan bod komen. Deze Kadernotitie is al enkele jaren in werking en heeft een update nodig. De uitkomsten van deze enquête worden daarin doorgevoerd.